Naslovnica / Dokumenti / Zakoni, uredbe i pravilnici

Zakoni, uredbe i pravilnici

  • Podijeli:

Zakoni

Zakon o vodama (Narodne novine br. 66/2019.,84/2021).

Zakon o vodnim uslugama(Narodne novine br. 66/2019).

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN br.153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19)

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (Narodne novine, broj 30/23)

Zakon o zaštiti potrošača (Narodne novine, broj 41/2014, 110/2015, 14/2019,19/2022, 59/2023) 

Uredbe

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN br. 112/2010)

Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN br. 112/10)

Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN br. 112/10)

Poslovnici

Poslovnik o radu Skupštine

Poslovnik o radu Nadzornog odbora, revizija 2

Poslovnik o radu povjerenstva za reklamacije potrošača Zagorskog vodovoda d.o.o., revizija 3

Pravilnici

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga, br. 8311/16, Revizija 5

Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (Narodne novine broj 64/202388/2023)

Pravilnik o parametrima zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju (NN 64/23)

Pravilnik o sanitarno tehničkim te drugim uvjetima koje moraju zadovoljavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima (NN 88/23).

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

Pravilnik o radu Revizijskog odbora 

Pravilnik o sponzoriranju i doniranju, broj: 3648/2019., Revizija 3. 

Pravilnik o sponzoriranju i doniranju, broj: 12977/16, Revizija 2

Pravilnik o rashodovanju i postupanju s kratkotrajnom i dugotrajnom imovinom Zagorskog vodovoda d.o.o., broj: 7886/17  

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave, broj:24802/2022,  Revizija 2,

Etički kodeks, broj: 6061/14

Etički kodeks
2,12 MB

 

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh