Naslovnica / Javna nabava / Plan nabave

Plan nabave

  • Podijeli:

Plan nabave naručitelja Zagorski vodovod d.o.o. dostupan je na poveznici: https://eojn.hr/procurement-plans-all , pri čemu je u filter potrebno upisati naziv naručitelja (Zagorski vodovod).

 

Obrazloženje: U skladu s odredbama članka 28. Zakona o javnoj nabavi Naručitelj je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti na internetskim stranicama. U planu nabave navode se svi predmeti nabave čija je vrijednost jednaka ili veća od 2.650,00 eura.

Naručitelj Zagorski vodovod d.o.o. je, u skladu s odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta, Plan nabave objavio u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u strojno čitljivom te otvorenom obliku. Naručitelj je obvezan i sve kasnije promjene Plana nabave objaviti na isti način i na istom mjestu, pri čemu sve izmjene ili dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan.

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh