Naslovnica / Javna nabava / Prethodno savjetovanje

Prethodno savjetovanje

  • Podijeli:

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), koji je stupio na snagu 1.siječnja 2018. godine,  naručitelj je dužan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Sukladno odredbama Pravilnika, naručitelj Zagorski vodovod d.o.o. će od 01.siječnja 2018. godine prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu navedenu dokumentaciju preuzeti na internetskoj adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Nakon završenog prethodnog savjetovanja naručitelj je će razmotriti zaprimljene primjedbe i prijedloge te o tome izraditi izvješće.  Naručitelj će objaviti izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Odvodnja  fekalnih voda naselja Ravno Brezje i Risvica u općini Kumrovec – 2. etapa, 13-17-OP-MV.

Izgradnja vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda na području općine Jakovlje – opskrba vodom naselja Kraljev Vrh,14-17-OP-MV.

Izgradnja vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda na području općine Marija Bistrica – opskrba vodom niske zone naselja Marija Bistrica – vodospremnik Cerine,  16-17-OP-MV.

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda naselja Gornji Pljukavci – Općina Mihovljan 15-17-OP-MV

Javna nabava radova – Izgradnja kanalizacijskih mreža Sustava Zabok i Sustava Zlatar, evidencijski broj nabave 03-17-OP-VV 

Javna nabava radova – Dogradnja i rekonstrukcija Upravne zgrade 

Javna nabava radova – Dogradnja i rekonstrukcija Upravne zgrade 

Javna nabava radova – Dogradnja i rekonstrukcija Upravne zgrade 

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh