Naslovnica / O nama / Sjednice Skupštine društva

DANA 22. PROSINCA 2022. GODINE, S POČETKOM U 11:00 SATI, U OBJEKTU VODOSPREME ZABOK, UL. IVANA I CVIJETE HUIS 20A, ZABOK, ODRŽANA JE SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. SA SLJEDEĆIM DNEVNIM REDOM:

 1.        Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
 2.        Usvajanje predloženog dnevnog reda,
 3.        Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
 4.        Donošenje III. Izmjene Poslovnog plana Društva za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

4.1.Izmjena Financijskog plana za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

4.2.Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

4.3.Izmjena Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

4.4. Izmjena Okvirnog Plana radnih mjesta za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

 1.        Donošenje Odluke kojom se odobrava nacrt ugovora o pripajanju društva HUMVIO d.o.o. društvu Zagorski vodovod d.o.o.
 2.        Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala
 3.        Donošenje Odluke o imenovanju revizora povećanja temeljnog kapitala
 4.        Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora
 5.        Donošenje Odluke o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora
 6.        Razno

 

 

Na navedenoj sjednici Skupštine, doneseni su sljedeći zaključci:

 

 1.        Otvorena je sjednica te je utvrđeno je da postoji kvorum za održavanje sjednice.
 2.        Usvojen je predloženi dnevni red.
 3.        Usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice.
 4.        Donesena je III. Izmjene Poslovnog plana Društva za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

4.1   Izmjena Financijskog plana za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

4.2.Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

4.3.Izmjena Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

4.4. Izmjena Okvirnog Plana radnih mjesta za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

 1.        Donesena je Odluka kojom se odobrava nacrt ugovora o pripajanju društva HUMVIO d.o.o. društvu Zagorski vodovod d.o.o.
 2.        Donesena je Odluka o povećanju temeljnog kapitala.
 3.        Donesena je Odluka o imenovanju revizora povećanja temeljnog kapitala.
 4.        Donesena je Odluka o izmjeni Društvenog ugovora.
 5.        Donesena je Odluka o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora.
 6.        Pod točkom razno provedena je kraća rasprava o projektu Aglomeracije Zabok-Zlatar.

DANA 28. LIPNJA 2022. GODINE, S POČETKOM U 11:00 SATI, U OBJEKTU VODOSPREME ZABOK, UL. IVANA I CVIJETE HUIS 20A, ZABOK, ODRŽANA JE SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. SA SLJEDEĆIM DNEVNIM REDOM:

 1.        Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
 2.        Usvajanje predloženog dnevnog reda
 3.        Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine održane 23.12.2021. g.
 4.        Donošenje:

a) Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o stanju društva Zagorski vodovod d.o.o. za 2021. godinu, zajedno s Izvješćem poslovodstva i svim prilozima

b)Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu

c)Odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu

 1.        Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o. Zabok o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu, Izvješća poslovodstva za 2021. godinu i Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema člancima 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.) za 2021. godinu
 2.        Donošenje odluke o davanju razrješnice direktoru Društva
 3.        Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu   
 4.        Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
 5.        Donošenje odluke o imenovanju revizorske kuće za obavljanje usluge revizije  godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o., Zabok za 2022. godinu i revizije godišnjih financijskih Izvještaja za 2022. godinu prema člancima 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.)
 6.    Donošenje Odluke o naknadi za razvoj
 7.    Razno

 

 

Na navedenoj sjednici Skupštine, doneseni su sljedeći zaključci:

 

1. Otvorena je sjednica te je utvrđeno je da postoji kvorum za održavanje sjednice.

2. Usvojen je predloženi dnevni red.

3. Usvojen je zapisnik sa sjednice skupštine održane 23.12.2021. g.

4. Donesene su:

a)       Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o stanju društva Zagorski vodovod d.o.o. za 2021. godinu, zajedno s Izvješćem poslovodstva i svim prilozima

b)       Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu

c)       Odluka o raspodjeli dobiti za 2021. godinu

5. Donesena je Odluka o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o. Zabok o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu, Izvješća poslovodstva za 2021. godinu i Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema člancima 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.) za 2021. godinu.

6. Donesena je Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva.

7. Donesena je Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu.

8. Donesena je Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.

9. Donesena je Odluka o imenovanju revizorske kuće za obavljanje usluge revizije  godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o., Zabok za 2022. godinu i revizije godišnjih financijskih Izvještaja za 2022. godinu prema člancima 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.).

10. Donesena je Odluka o naknadi za razvoj.

11. Pod točkom Razno nije bilo pitanja niti prijedloga.

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh