Naslovnica / O nama / Sjednice Skupštine društva

DANA 23. PROSINCA 2019. GODINE, S POČETKOM U 10:00 SATI, U OBJEKTU VODOSPREME ZABOK, UL. IVANA I CVIJETE HUIS 20A, ZABOK, ODRŽANA JE SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. SA SLJEDEĆIM DNEVNIM REDOM:

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
 2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
 3. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
 4. Donošenje I. izmjene Poslovnog plana za 2019. godinu

I. izmjena Financijskog plana za 2019. godinu,

I. izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,

I. izmjena Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,

 1. Donošenje Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

Financijski plan za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

Plan održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

Okvirni plan radnih mjesta za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

 1. Donošenje Odluke o socijalnoj cijeni vodne usluge
 2. Pitanja i prijedlozi.

 

Na navedenoj sjednici Skupštine, doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Otvorena je sjednica te je utvrđeno je da postoji kvorum za održavanje sjednice.
 2. Usvojen je predloženi dnevni red.
 3. Usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice.
 4. Donesena je I. izmjena Poslovnog plana za 2019. godinu

-  I. izmjena Financijskog plana za 2019. godinu,

-  I. izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,

-  I. izmjena Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,

 1. Donesen je Poslovni plan za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

Financijski plan za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

Plan održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

Okvirni plan radnih mjesta za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

 1. Donesena je Odluka o socijalnoj cijeni vodne usluge
 2. Nije bilo pitanja niti prijedloga

DANA 12. LIPNJA 2019. GODINE, S POČETKOM U 10:00 SATI, U OBJEKTU VODOSPREME ZABOK, UL. IVANA I CVIJETE HUIS 20A, ZABOK, ODRŽANA JE SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. SA SLJEDEĆIM DNEVNIM REDOM:

 

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
 2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
 3. Podnošenje Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2018. godinu:

a)       Izvješće poslovodstva

b)       Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća poslovodstva od strane ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o.

c)       Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema čl. 207.a  Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14., 46/18.) od strane ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o.

 1. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu
 2. Donošenje:

a)    Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Društva za 2018. sa svim prilozima koji su predmet Izvješća

b)    Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu,

c)    Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu

d)    Odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora “REVIZOR TIM d.o.o.“ Zabok o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu, Izvješća poslovodstva i Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema članku 207. a Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14., 46/18.)

e)    Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu             

 1. Imenovanje revizorske kuće za obavljanje usluge revizije  godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o., Zabok za 2019. godinu i revizije godišnjih financijskih Izvještaja za 2019. godinu prema članku 207.a Zakona o vodama
 2. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora,
 3. Donošenje Odluke o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora,
 4. Pitanja i prijedlozi.

 

 

Na navedenoj sjednici Skupštine, doneseni su sljedeći zaključci:

1. Otvorena je sjednica te je utvrđeno je da postoji kvorum za održavanje sjednice.

2. Usvojen je predloženi dnevni red.

3. Podneseno je Godišnje izvješća o poslovanju Društva za 2018. godinu:

a) Izvješće poslovodstva

b) Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća poslovodstva od strane ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o.

c) Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema čl. 207.a  Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14., 46/18.) od strane ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o.

4. Podneseno je Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu

5. Donesene su sljedeće odluke:

a) Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Društva za 2018. sa svim prilozima koji su predmet                       Izvješća

b) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu,

c) Odluka o raspodjeli dobiti za 2018. godinu

d) Odluka o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora “REVIZOR TIM d.o.o.“ Zabok o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu, Izvješća poslovodstva i Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema članku 207. a Zakona o vodama (“Narodne novine” broj 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14., 46/18.)

e) Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu             

6. Donesena je odluka o Imenovanju revizorske kuće “REVIZOR TIM d.o.o.”, Zabok, za obavljanje usluge revizije  godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o., Zabok za 2019. godinu i revizije godišnjih financijskih Izvještaja za 2019. godinu prema članku 207.a Zakona o vodama

7. Donesena je Odluka o izmjeni Društvenog ugovora,

8. Donesena je Odluka o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora,

9. Direktor je obrazložio zakonske promjene koje će se u naredno vrijeme morati provesti. Nije bilo daljnjih pitanja niti prijedloga.

 

Vrh