Naslovnica / O nama / Sjednice Skupštine društva

Dana 21. lipnja 2016. godine održana je Skupšine Društva. Na Skupštini su donijete slijedeće Odluke

 • Usvaja se Godišnje Izvješe poslovanju Društva za 2015. godinu.
 • Usvaja se izvješće o obavljenoj reviziji sukladno čl. 207. a Zakona o vodama,
 • Usvaja se izvješe o radu NO-a,
 • Usvaja se Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja i raspodjeli dobiti za 2015. godinu
 • Dobit Društva u svoti od 118.516,88 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit
 • Za provedu financijske revizije poslovanja poduzeća u 2016. godini imenuje se revizorska tvrtka REVIZOR TIM d.o.o. iz Zaboka,
 • U Društvenom ugovoru od 30. prosinca 2013. godine mijenjaju se podaci za Općinu Mače tako da se umjesto OIB-a 06775676023, upisuje novi OIB: 74580871169
 • Opoziva se sa dužnosti člana Nadzornog odbora Mirko Mikac.
 • Za člana Nadzornog odbora imenuje se Mirela Behin.
 • Prihvaća se Odluka Općinskog vijeća Općine Mače o prijenosu komunalnih vodnih građevina javne odvodnje,
 • Ivan Hanžek, oec. nakon isteka mandata sa danom 28. lipnja 2016. godine, ponovno se izabire se Predsjednika Skupštine,

Dana 22. prosinca 2015. godine održana je sjednica Skupštine Društva. Na Skupštini su donijete slijedeće Odluke

 • Prihvaćena Odluka Grada Oroslavlja o prijenosu komunalnih vodnih građevina,
 • Donesena Izmjena plana gradnje i održavanje komunalnih vodnih građevina za 2015. godinu,
 • Donesen Plana gradnje i održavanje komunalnih vodnih građevina za 2016. godinu
Vrh