Naslovnica / Vijesti i obavijesti / OBAVIJEST KORISNICIMA O PRIPAJANJU DRUŠTVA HUMVIO d.o.o. ZAGORSKOM VODOVODU d.o.o.
21
vlj

OBAVIJEST KORISNICIMA O PRIPAJANJU DRUŠTVA HUMVIO d.o.o. ZAGORSKOM VODOVODU d.o.o.

21.02.2023

  • Podijeli:

Poštovani korisnici,

Temeljem Ugovora o pripajanju od 22.12.2022. g., te Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj: Tt-22/58333-4 od 13.02.2023. g., Zagorskom vodovodu d.o.o. kao društvu preuzimatelju, pripojeno je društvo HUMVIO d.o.o., čime je društvo HUMVIO d.o.o. prestalo postojati.

Slijedom navedenog, društvo Zagorski vodovod d.o.o., kao univerzalni pravni slijednik, preuzelo je s danom 14. veljače 2023. godine sva prava i obveze pripojenog društva HUMVIO d.o.o., te je sada Zagorski vodovod d.o.o. javni isporučitelj vodnih usluga i na području Općine Hum na Sutli.

Sukladno odredbama čl. 25. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj: 19/22.; dalje u tekstu: „ZZP“), obavještavaju se cijenjeni korisnici vodnih usluga s područja Općine Hum na Sutli da će se na njih kao korisnike vodnih usluga Zagorskog vodovoda d.o.o., počevši od dana 01.03.2023. g., primjenjivati Odluka o cijeni vodnih usluga odnosno cjenik vodnih usluga Zagorskog vodovoda d.o.o., te Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga Zagorskog vodovoda d.o.o., Revizija 5, broj: 8311/2016 od 03.05.2016. g. (dalje u tekstu: „OTU“).

Cijene vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, odnosno obračun istih, određeni su zakonima kojima se uređuje vodno gospodarstvo, te su dostupne na mrežnim stranicama javnog isporučitelja (http://www.zagorski-vodovod.hr/), kao i važeći OTU.

Korisnicima  s područja općine Hum na Sutli, Zagorski vodovod d.o.o. će od 01. ožujka 2023. godine očitavati brojila te ispostavljati račune s uplatnicama. Slijedom navedenog, mole se cijenjeni korisnici da osiguraju pristup glavnim vodomjerima.

Plaćanje računa za vodne usluge potrebno je vršiti na IBAN HR7623400091510019298 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

Svi upiti, zahtjevi, prigovori i ostala pismena, vezano za izdane račune, pruženu uslugu i obavljanje djelatnosti Zagorskog vodovoda d.o.o. kao javnog isporučitelja vodnih usluga, mogu se podnositi Zagorskom vodovodu d.o.o. putem elektroničke pošte: korisnici@zagorski-vodovod.hr,  poštom na adresu Zagorskog vodovoda d.o.o., Ulica K.Š. Gjalskog 1,  49210 Zabok, ili predati osobno u Odjelu Odnosi s korisnicima na adresi Zabok,  K. Š. Gjalskog 1.

Odjel Odnosi s korisnicima Zagorskog vodovoda d.o.o. radi s korisnicima od ponedjeljka do petka od 08:00 – 14:00 sati (dnevna stanka od 10:00-10:30).

S poštovanjem,

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh