Naslovnica / Pristup informacijama

Pristup informacijama

 • Podijeli:

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13., 85/15.)

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva:

 • putem pošte na adresu: Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok
 • elektroničkom poštom na adresu: uprava@zagorski-vodovod.hr
 • donijeti osobno u Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok
 • putem telefona na broj 049/ 588 640

Službenik za informiranje:

Jana Mužar,  bacc.admin.publ.
Kontakt: 049/ 588 647
Email:  jana.muzar@zagorski-vodovod.hr


Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka regulirana je Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i važećim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Željka Levak,  mag. pol.
Kontakt: 049/ 588 647
Email:  sluzbenik.zop@zagorski-vodovod.hr


POVJERLJIVA OSOBA

Zdravko Markulin

kontakt. 0994259 381

rmail: zdravko.markulin@zagorski-vodovod.hr


Izjava o pristupačnosti

Zagorski vodovod d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište na adresi https://www.zagorski-vodovod.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.zagorski-vodovod.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

 • dio fotografija i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
 • pojedine pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
 • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;
 • trenutno ne postoji opcija uključivanja kontrasta na stranici, kao i uključivanja slova za osobe s disleksijom;
 • nije moguće kretanje kroz sadržaj stranice i njegovo korištenje putem tipkovnice;
 • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava pripremljena je dana 01. veljače 2021. g., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2016.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Zagorskog vodovoda d.o.o.

Zagorski vodovod d.o.o. će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da, ukoliko primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom o istome obavijeste Zagorski vodovod d.o.o.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Zagorskog vodovoda d.o.o., korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: robert.potocki@zagorski-vodovod.hr.

Dokumenti i zakoni:

Donacije i sponzorstva:

Vrh