Naslovnica / Pristup informacijama

Pristup informacijama

  • Podijeli:

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13., 85/15.)

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva:

  • putem pošte na adresu: Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok
  • elektroničkom poštom na adresu: uprava@zagorski-vodovod.hr
  • donijeti osobno u Zagorski vodovod d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok
  • putem telefona na broj 049/ 588 640

Službenik za informiranje:

Jana Mužar,  bacc.admin.publ.
Kontakt: 049/ 588 647
Email:  jana.muzar@zagorski-vodovod.hr


Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka regulirana je Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i važećim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Hrvoje Petriček dipl.ing.
Kontakt: 099/4259 353
Email:  sluzbenik.zop@zagorski-vodovod.hr


POVJERLJIVA OSOBA

Zdravko Markulin

kontakt. 0994259 381

Email: zdravko.markulin@zagorski-vodovod.hr


Izjava o pristupačnosti

Zagorski vodovod d.o.o. nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2. prosinca 2016.).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište na adresi https://www.zagorski-vodovod.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.zagorski-vodovod.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • dio fotografija i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • pojedine pdf datoteke nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;

Zagorski vodovod d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava pripremljena je dana 01. veljače 2021. g., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2016.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Zagorskog vodovoda d.o.o.

Izjava je zadnji put preispitana i revidirana 25. siječnja 2022. godine.

Zagorski vodovod d.o.o. će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da, ukoliko primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom o istome obavijeste Zagorski vodovod d.o.o.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Zagorskog vodovoda d.o.o., korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: robert.potocki@zagorski-vodovod.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Dokumenti i zakoni:

Donacije i sponzorstva:

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh