Naslovnica / Djelatnosti / Vodoopskrba

Vodoopskrba

  • Podijeli:

Javna vodoopskrba bila primarna djelatnost Zagorskog vodovoda d.o.o. preko 50 godina svoga djelovanja. Od 1960. godine do danas vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda razvio se u jedan od hidrodinamički najsloženijih vodoopskrbnih sustava u Republici Hrvatskoj. Ukupna razvodna mreža javne vodoopskrbe danas iznosi preko 2.000 km, u sustavu distribucije je 60 vodosprema te 83 hidroforskih i pumpnih postrojenja. Rekonstruirana precrpna stanica Gredice zajedno sa novoizgrađenom vodospremom Zabok čini srce distribucijskog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o. za snabdijevanje vodom južnog, zapadnog i središnjeg dijela Krapinsko-zagorske županije. Tu je smješten i nadzorno-upravljački sustav preko kojeg se prate vitalni dijelovi sustava i to, stanje količina vode u svim vodoopskrbnim objektima, tlak, protok, te upravljanje uređajima za prepumpavanje vode.

Vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda danas se opskrbljuje vodom iz šest lokacija:

Izvorište Lobor

Izvorište Belečka Selnica

Izvorište Mlačine Grabari

Izvorište Osredek Desinički

Izvorište Harina Zlaka

Crpilište Šibice

Izvorište Lobor

Prvo je i temeljno izvorište u sustavu Zagorskog vodovoda, čija je eksploatacija započela 1965.g. Kapacitet ovog izvorišta trenutno je 150 l/s. Vodom iz ovog izvorišta opskrbljuju se direktno sljedeća područja: općina Lobor, Mače, Bedekovčina, Sveti Križ Začretje, i dio općine Mihovljan, te gradovi Zlatar, Oroslavje, Zabok, dio grada Donje Stubice

Izvorište Belečka Selnica

Kapacitet ovog izvorišta iznosi 30 l/s, a njegova eksploatacija započela je 2003.g. Uvođenjem ovog izvorišta u potpunosti su pokrivene potrebe vodom za ljudsku potrošnju istočnog prostora Krapinsko zagorske županije. Iz ovog izvorišta vodom se opskrbljuju sljedeća područja: općine Konjščina, Budinščina, Hraščina, Zlatar Bistrica, Marija Bistrica i dio grada Zlatara.

Izvorište Mlačine Grabari

Kapacitet ovog izvorišta iznosi 20 l/s. U vodoopskrbnom sustavu Zagorskog vodovoda je od kraja 2009.g.  Iz ovog izvorišta opskrbljuju se sljedeća područja: općina Novi Golubovec., dio općine Lobor i Mihovljan. Dio vode iz izvorišta miješa se sa vodom iz izvorišta lobor i dolazi do VS Dukovec, gdje se dalčje pušta u sustav Zagorskog Vodovoda.

Izvorište Osredek Desinički

Kapacitet ovog izvorišta Osredek Desinički je 6 l/s a u vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda uvedeno je 2014.g. Iz ovog izvorišta vodom se opskrbljuju sljedeća područja: općina Desinić

Izvorište Harina Zlaka

Kapacitet ovog izvorišta je 20 l/s u vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda uvedeno je u 2015.g. Iz ovog izvorišta vodom se opskrbljuju sljedeća područja: općina Zagorska Sela, Kumrovec, dio općine Kraljevec na Sutli i dio grada Klanjca

Crpilište Šibice

Kaptažni bunari na području Zaprešića zajedničko su ulaganje Zagorskog vodovoda i komunalnog poduzeća Zaprešić dovršeno 1970. godine. Kapacitet izvorišta Šibice iznosi 200 l/s. Vodom iz ovog crpilišta zajedno sa vodom iz izvorišta Lobor (miješana voda u CS GREDICE) opskrbju se sljedeća područja: općina Veliko Trgovišče, Krapinske Toplice, Tuhelj, dio općine Kraljevec na Sutli, Stubičke Toplice, Jakovlje, Gornja Stubica, dio općine Desinić, te gradovi  Donja Stubica, dio grada Oroslavlja i grada Klanjca

Osnovni tehnički podaci o vodoopskrbnom sustavu:

OPIS

2016. godina

1. Duljina cjevovoda (km)

2.035

2. Rezervoarski prostor (m3)

21.215

3. Broj vodosprema

60

4. Broj hidrostanica

53

5. Broj pumpnih stanica

30

6. Količina isporučene vode (milijuna m3)

3.734

6. Broj priključaka

30500

Vrh