Naslovnica / Djelatnosti / Vodoopskrba

Vodoopskrba

  • Podijeli:

Primarne djelatnosti Zagorskog vodovoda d.o.o. su javna vodoopskrba i javna odvodnja. 2006.g. Zagorski vodovod d.o.o. registrirao je djelatnost javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te započeo pripreme za preuzimanje postojećih sustava odvodnje na području Krapinsko zagorske županije.

 

VODOOPSKRBA

 

Vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda d.o.o. opskrbljuje se vodom sa šest lokacija:

 

-       Izvorište Lobor

-       Izvorište Šibice

-       Izvorište Belečka Selnica

-       Izvorište Mlačine Grabari

-       Izvorište Osredek Desinčki

-       Izvorište Harina Zlaka

 

Izvorište Lobor

 

Ovo je prvo izvorište u sustavu Zagorskog vodovoda, čija je eksploatacija započela 1965.g. Kapacitet ovog izvorišta je 120 L/s.

Vodom iz tog izvorišta opskrbljuju se područja općina Lobor, Mače, Bedekovčina, Sv. Križ Začretje dio općine Mihovljan, dio grada Zaboka, dio grada Zlatara, dio grada Donje Stubice, dio grada Oroslavja te dio općine Veliko Trgovišće putem magistralnih cjevovoda u dva pravca. Jedan pravac  obuhvaća dionicu  Lobor – Bukovec – Bedekovčina - Zabok, a drugi dionicu Lobor – Mihovljan – Dukovec – Zabok.

 

Izvorište Šibice

 

Kaptažni bunari na području Zaprešića zajedničko su ulaganje Zagorskog vodovoda i Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić, čija je eksploatacija započela 1976.g. Kapacitet izvorišta Šibice iznosi 200 L/s.

Vodom iz izvorišta Šibice zajedno sa vodom iz izvorišta Lobor i Mlačine Grabari (Šibice, Lobor, Mlačine Grabari – miješana voda)miješanjem vode na precrpnoj stanici Gredice opskrbljuju se dio općine Veliko Trgovišće, Krapinske Toplice, Tuhelj, Kraljevec na Sutli, Stubičke Toplice, Jakovlje, Jakovlje – visoka zona, općina Kraljev Vrh, Gornja Stubica, te gradovi Klanjec, dio grada Oroslavja, dio grada Donje Stubice, dio općine Sv. Križ Začretje i dio općine Desinić. Dio općine Veliko Trgovišće i dio grada Zaboka opskrbljuju se vodom samo sa izvorišta Lobor i Mlačine Grabari.

 

Izvorište Belečka Selnica

 

Kapacitet ovog izvorišta iznosi 45 L/s, a njegova eksploatacija započela je 2003.g. Iz ovog izvorišta vodom se opskrbljuju općine Zlatar Bistrica, Konjščina, Hrašćina, Budinšćina, dio općine Marija Bistrica te dio grada Zlatara.

  

Izvorište Mlačine Grabari

Eksploatacija izvorišta započela je 2010.g., a kapacitet izvorišta je 20 L/sek te je njime pokriveno područje dijelova općine Novi Golubovec, Mihovljan i dio Lobora. Dio vode iz izvorišta Mlačine Grabari miješa se s vodom iz izvorišta Lobor i odvodi na vodospremu Dukovec, vodospremu Zabok i precrpnu stanicu Gredice.

 

Izvorište Osredek Desinički

 

Kapacitet izvorišta je 6 L/sek, a njime je pokriveno područje dijelova općine Desinić. Voda za ovo izvorište crpi se iz podzemnih bunara, a u vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda d.o.o. uvedeno je 2014.g.

 

Izvorište Harina Zlaka

 

U vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda uvedeno je 2015.g. Kapacitet izvorišta je 45 L/sek, a njime je pokriveno područje dijelova općine Zagorska Sela, Miljana, Kumrovec, dio grada Klanjca, dio općine Kraljevec na Sutli, Tuhelj i Desinić, te općina Hum na Sutli. Voda za ovo izvorište crpi se iz podzemnih bunara.

 

 

 

 

Osnovni tehnički podaci o vodoopskrbnom sustavu:

 

OPIS

2023. godina

1. Duljina cjevovoda (km)

2 415,25

2. Rezervoarski prostor (m3)

23 625

3. Broj vodosprema

75

4. Broj hidrostanica

72

5. Broj pumpnih stanica

38

6. Količina isporučene vode (milijuna m3)

4,025

 

 

 

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh