Naslovnica / Djelatnosti / Vodoopskrba / Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju

Kvaliteta vode namijenjene za ljudsku potrošnju

  • Podijeli:

Izvorište Lobor – voda je konstantnog kemijskog sastava i temperature, dobrog ukusa i mirisa, bez boje, izrazito dobro mineralizirana, nije opterećena organskim tvarima te je dobre mikrobiološke čistoće. Kao postupci prerade vode primjenjuju se filtracija te dezinfekcija s elementarnim klorom.

 

Voda pripada kategoriji umjereno tvrdih voda  te je ukupna tvrdoća je oko 15O njemačkih stupnjeva.

Lobor
Lobor

Izvorište Belečka Selnica - Voda je konstantnog kemijskog sastava i temperature, odlične ukusnosti, bez boje i mirisa, dobro je mineralizirana, bez prisutnosti organskih tvari te naravno odlične mikrobiološke čistoće. Kao postupak prerade primjenjuje se kloriranje s elementarnim klorom.

 

Pripada kategoriji tvrdih voda, a ukupna tvrdoća je oko 15O njemačkih stupnjeva.

 

210 M7B9171 1
210 M7B9171 1

Izvorište Šibice - Voda je konstantne temperature i kemijskog sastava, odličnog ukusa i mirisa, bez boje, izrazito bogata mineralima te je malo opterećena organskim tvarima, a od prerade vode primjenjuje se dezinfekcija s elementarnim klorom.

 

Pripada kategoriji tvrdih voda - ukupna tvrdoća je oko 24O njemačkih stupnjeva.

  

ŠIBICE 1
ŠIBICE 1

Izvorište Mlačine Grabari –Voda iz ovog izvorišta također nije opterećena organskim tvarima, izuzetno dobre ukusnosti, bez boje i mirisa, dobro mineralizirana, stalnog je kemijskog sastava, temperature te mikrobiološke čistoće. Za preradu vode koristi se dezinfekcija sa natrijevim hipokloritom.

Pripada kategoriji tvrdih voda i ukupna tvrdoća je oko 17O njemačkih stupnjeva.

 

Izvorište Mlačine Grabari 2019 (1)
Izvorište Mlačine Grabari 2019 (1)

Izvorište Osredek Desinički –. Voda je stalnog kemijskog sastava i temperature te mikrobiološke čistoće. Odlično mineralizirana, bez boje, okusa i mirisa. Od prerade vode koristi se dezinfekcija sa natrijevim hipokloritom

Pripada kategoriji tvrdih voda, a ukupna tvrdoća je oko 22O njemačkih stupnjeva.

Izvorište Osredek Desinički 2019 (19)
Izvorište Osredek Desinički 2019 (19)

Izvorište Harina Zlaka –. Voda je stalnog kemijskog sastava, temperature i mikrobiološke čistoće. Odličnog je ukusa i bogata mineralima, bez boje i mirisa te bez prisustva organskih tvari. Od prerade vode primjenjuje se dezinfekcija sa natrijevim hipokloritom

HARINA 1
HARINA 1
 

Pripada kategoriji tvrdih voda - ukupna tvrdoća oko 21O njemačkih stupnjeva.

NASTAVNO NA NAVEDENI OPIS, MOŽE SE ZAKLJUČITI DA JE VODA SA SVIH IZVORIŠTA ZAGORSKOG VODOVODA D.O.O. ODLIČNE UKUSNOSTI, BEZ BOJE, OKUSA I MIRISA, DOBRO MINERALIZIRANA, BEZ PRISUSTVA ORGANSKIH TVARI, KONSTANTNOG KEMIJSKOG SASTAVA I TEMPERATURE TE ODLIČNE MIKROBIOLOŠKE ČISTOĆE.

 

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh