Naslovnica / Djelatnosti / Vodoopskrba / Kvaliteta vode

Kvaliteta vode

  • Podijeli:

Izvorište Lobor – od prerade vode primjenjuje se samo primarna dezinfekcija (klor), uz filtriranje kroz brze pješčane filtre. Voda je konstantnog kemijskog sastava, vrlo malo opterećena organskim tvarima, stalne temperature te odlične ukusnosti. Dobro je mineralizirana, s odgovarajućom količinom mikroelemenata važnih za metabolizam. Pripada umjereno tvrdim vodama (ukupna tvrdoća oko 15O njemačkih).

Izvorište Belečka Selnica – od prerade vode primjenjuje se samo primarna dezinfekcija (klor). Voda je stalnog kemijskog sastava i mikrobiološke čistoće, odlične ukusnosti te stalne temperature. Dobro je mineralizirana i također vrlo malo opterećena organskim tvarima. Pripada kategoriji umjereno tvrdih voda (ukupna tvrdoća oko 16O njemačkih).

Izvorište Šibice  – od prerade vode primjenjuje se samo primarna dezinfekcija (klor). Konstantnog je kemijskog sastava, stalne temperature i dobre ukusnosti. Malo je opterećena organskim tvarima te je dobro mineralizirana. Po klasifikaciji pripada tvrdim vodama (ukupna tvrdoća oko 22O njemačkih).

Izvorište Mlačine Grabari  – za preradu vode ovog izvorišta koristi se primarna dezinfekcija sa natrijevim hipokloritom. Voda iz ovog izvorišta također je stalnog kemijskog sastava i mikrobiološke čistoće. Malo je opterećena organskim tvarima te je stalne temperature i odlične ukusnosti. Pripada tvrdim vodama (ukupna tvrdoća je oko 19O njemačkih).

Izvorište Osredek Desiničk – od prerade vode koristi se primarna dezinfekcija sa natrijevim hipokloritom. Voda je stalnog kemijskog sastava. Također je dobre mikrobiološke čistoće i dobro mineralizirana. Odlične je ukusnosti. Pripada tvrdim vodama (ukupna tvrdoća 23O njemačkih).


Izvorište Harina Zlaka  – od prerade vode primjenjuje se primarna dezinfekcija sa natrijevim hipokloritom. Voda je stalnog kemijskog sastava i temperature te odlične ukusnosti. Također je dobre mikrobiološke čistoće i dobro mineralizirana. Pripada kategoriji tvrdih voda (ukupna tvrdoća oko 19O njemačkih).

Vrh