Naslovnica / Djelatnosti / Vodoopskrba / Kvaliteta vode

Kvaliteta vode

  • Podijeli:

Izvorište Lobor – voda je odlične ukusnosti, mineralizirana, nije opterećena organskim tvarima, konstantne temperature i kemijskog sastava. Kao postupci prerade vode primjenjuju se filtracija te dezinfekcija s elementarnim klorom.

Voda pripada kategoriji umjereno tvrdih voda  te je ukupna tvrdoća je oko 14O njemačkih stupnjeva.

Lobor
Lobor

Izvorište Belečka Selnica - Voda je stalnog kemijskog sastava, odlične ukusnosti te stalne temperature, mineralizirana je i u njoj nisu prisutne organske tvari. Kao postupak prerade primjenjuje se kloriranje s elementarnim klorom.

Pripada kategoriji tvrdih voda, a ukupna tvrdoća je oko 18O njemačkih stupnjeva.

 

210 M7B9171 1
210 M7B9171 1

Izvorište Šibice - Voda je konstantnog kemijskog sastava, stalne temperature, odlične ukusnosti i bogata mineralima te je malo opterećena organskim tvarima, a od prerade vode primjenjuje se dezinfekcija s elementarnim klorom.

Pripada kategoriji tvrdih voda - ukupna tvrdoća je oko 24O njemačkih stupnjeva.

 

ŠIBICE 1
ŠIBICE 1

Izvorište Mlačine Grabari –Voda iz ovog izvorišta također nije opterećena organskim tvarima, izuzetne ukusnosti,odlično mineralizirana, stalnog je kemijskog sastava i mikrobiološke čistoće te konstantne temperature. Za preradu vode koristi se dezinfekcija sa natrijevim hipokloritom.

Pripada kategoriji tvrdih voda i ukupna tvrdoća je oko 18O njemačkih stupnjeva.

 

Izvorište Mlačine Grabari 2019 (1)
Izvorište Mlačine Grabari 2019 (1)

Izvorište Osredek Desinički –. Voda je stalnog kemijskog sastava i mikrobiološke čistoće, odlične ukusnosti,  dobro mineralizirana te konstantne temperature. Od prerade vode koristi se dezinfekcija sa natrijevim hipokloritom

 Pripada kategoriji tvrdih voda, a ukupna tvrdoća je oko 23O njemačkih stupnjeva.

Izvorište Osredek Desinički 2019 (19)
Izvorište Osredek Desinički 2019 (19)

Izvorište Harina Zlaka –. Voda je stalnog kemijskog sastava i mikrobiološke čistoće te konstantne temperature. Odlične je ukusnosti i dobro mineralizirana bez prisustva organskih tvari. Od prerade vode primjenjuje se dezinfekcija sa natrijevim hipokloritom

Pripada kategoriji tvrdih voda - ukupna tvrdoća oko 17O njemačkih stupnjeva.

HARINA 1
HARINA 1

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh