Naslovnica / Vijesti i obavijesti / AKTIVNOST 6: Izgradnja UPOV Zabok i UPOV Zlatar
14
sij

AKTIVNOST 6: Izgradnja UPOV Zabok i UPOV Zlatar

14.01.2021

  • Podijeli:
potpis1
potpis1
12.01.2021. GRAD ZABOK

AKTIVNOST 6: Izgradnja UPOV Zabok i UPOV Zlatar

Dana 12. siječnja održano je svečano potpisivanje Ugovora o javnoj nabavi radova: „Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“ u okviru EU Projekta: „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“. Ugovor je sklopljen između korisnika projekta Zagorskog vodovoda d.o.o. kao naručitelja i austrijskog izvođača STRABAG AG, a temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti i izvršne odluke o odabiru. Ukupna ugovorena vrijednost predmetnih radova iznosi 157.993.937,90 kuna bez PDV-a. Ovaj Ugovor je posljednji u nizu od pet ugovora o građenju čija je realizacija ključan preduvjet za uspješnu provedbu EU Projekta. Ugovor je sklopljen uz primjenu FIDIC uvjeta ugovaranja – FIDIC Žuta knjiga, prema kojem su Izvođači u okviru gradnje dužni projektirati, graditi i pustiti u rad građevinu/pogon, uz provođenje pokusnog rada u kojem dokazuju traženu funkcionalnost kroz definirane tehnološke parametre kvalitete pročišćene otpadne vode.

Rok dovršetka Radova je 37 mjeseci.

potpis2
potpis2

Potpisivanje Ugovora održalo se u objektu Vodospreme Zabok, sukladno nužnim epidemiološkim mjerama propisanim relevantnim Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, uz ograničeni broj uzvanika. Osim predstavnika Izvođača STRABAG AG i Naručitelja Zagorski vodovod d.o.o., ovom važnom događaju prisustvovali su predstavnici Hrvatskih voda Davor Vukmirić, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda i Tomislav Suton, v.d. direktora Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu, zatim gradonačelnici gradova Zabok Ivan Hanžek i Oroslavje Emil Gredičak, gradonačelnica grada Zlatara Jasenka Auguštan – Pentek i načelnik općine Zlatar Bistrica Žarko Miholić, te predstavnici Inženjera Institut IGH d.d. i izvršitelja usluga promidžbe i vidljivosti Projekt jednako razvoj d.o.o.
U sklopu predmetne Aktivnosti 6 – Izgradnja UPOV-a Zabok i UPOV-a Zlatar, predviđena je izgradnja dvaju uređaja (postrojenja) za pročišćavanje otpadnih voda:
• u Aglomeraciji Zabok predviđena je izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Oroslavje za 36.940 ES, III. stupanj pročišćavanja te izgradnja postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a
• u Aglomeraciji Zlatar predviđena je izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Zlatar Bistrica za 14.690 ES, III. stupanj pročišćavanja.

Izgradnja UPOV-a Oroslavje predviđena je na području katastarske općine Stubička Slatina, a izgradnja UPOV-a Zlatar Bistrica predviđena je na području katastarske općine Lovrečan.

Također  je povodom aktivnosti Promidžba i vidljivost  izrađena nova web stranica kojoj možete pristupiti na www.odvodnja-zabok-zlatar.hr

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh