Naslovnica / Vijesti i obavijesti / OBAVIJEST KORISNICIMA O PRIPAJANJU DRUŠTVA VIOP d.o.o. ZAGORSKOM VODOVODU d.o.o.
05
sij

OBAVIJEST KORISNICIMA O PRIPAJANJU DRUŠTVA VIOP d.o.o. ZAGORSKOM VODOVODU d.o.o.

05.01.2024

  • Podijeli:

Poštovani korisnici,

Obavještavamo Vas da su nastupile znatne zakonske izmjene u vodnom gospodarstvu, na osnovu kojih je Zagorski vodovod d.o.o., temeljem Uredbe o uslužnim područjima („Narodne novine“ broj: 70/23.), odredbama čl., 11., određen kao Društvo preuzimatelj na uslužnom području 9, a koje područje obuhvaća sve gradove i općine u Krapinsko-zagorskoj županiji i općinu Jakovlje u Zagrebačkoj županiji.

Zakonom o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj: 66/19.), odredbama čl. 88., određeno je da su se svi postojeći isporučitelji vodnih usluga, kao što je VIOP d.o.o., dužni pripojiti Društvu preuzimatelju odnosno Zagorskom vodovodu te da je Društvo preuzimatelj dužno prihvatiti pripajanje u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Uredbe o uslužnim područjima („Narodne novine“ broj: 70/23.).

Temeljem navedenog, rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj: Tt-23/47320-5, od 02. siječnja 2024. godine, objavljenog 03. siječnja 2024. godine, proveden je upis pripajanja trgovačkog društva VIOP d.o.o. trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o. te je pripojeno društvo VIOP d.o.o. prestalo postojati.

Temeljem Ugovora o pripajanju od 20.10.2023. g., društvo preuzimatelj Zagorski vodovod d.o.o., kao univerzalni pravni sljednik, preuzelo je s danom 03. siječnja 2024. godine sva prava i obveze pripojenog društva VIOP d.o.o., slijedom čega je sada, na području Grada Pregrade, javni isporučitelj vodnih usluga Zagorski vodovod d.o.o.

Sukladno odredbama čl. 25. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj: 19/22., 59/23.; dalje u tekstu: „ZZP“), obavještavamo Vas da će se na Vas kao korisnike vodnih usluga Zagorskog vodovoda d.o.o. primjenjivati Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga Zagorskog vodovoda d.o.o., Revizija 5, broj: 8311/2016 od 03.05.2016. g. (dalje u tekstu: OTU)., od 03.01.2024. g.

Cijena vodnih usluga je za Vas sukladna Odluci o cijeni vodnih usluga društva VIOP d.o.o., KLASA: 325-01/22-01/92, URBROJ: 2214/3-01-22-10 od 21.09.2022. g. odnosno Cjeniku vodnih usluga VIOP d.o.o. KLASA: 325-01/22-01/137, URBROJ: 2214/3-01-22-02 od 21.09.2022. g. sve do donošenja odluke o cijeni vodnih usluga Zagorskog vodovoda d.o.o. kao jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga, sukladno Uredbi o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga („Narodne novine“ broj: 70/2023.)

Cijene vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, odnosno obračun istih, određeni su zakonima kojima se uređuje vodno gospodarstvo, te su dostupne na mrežnim stranicama javnog isporučitelja (https://www.zagorski-vodovod.hr/), kao i važeći OTU. U slučaju da niste u mogućnosti pregledati mrežne stranice, molimo Vas da nas o istom obavijestite pisanim putem kako bismo Vam iste informacije odnosno cjenik i uvjete, dostavili poštom u pisanom obliku.

Plaćanje računa za vodne usluge potrebno je vršiti na IBAN HR7623400091510019298 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

Također Vas obavještavamo da sve upite, zahtjeve, prigovore i ostala pismena, vezano za izdane račune, pruženu uslugu i obavljanje djelatnosti Zagorskog vodovoda d.o.o. kao javnog isporučitelja vodnih usluga, možete slati putem elektroničke pošte: korisnici@zagorski-vodovod.hr, poštom na adresu Zagorskog vodovoda d.o.o., Ulica K. Š. Gjalskog 1, 49210 Zabok, ili predati osobno u Odjelu Odnosi s korisnicima na adresi Zabok, K. Š. Gjalskog 1.

Odjel Odnosi s korisnicima radi s korisnicima od ponedjeljka do petka od 08:00 – 14:00 sati (dnevna stanka od 10:00-10:30).

Također, u prilogu Vam dostavljamo Informacije o obradi osobnih podataka korisnika usluga Zagorskog vodovoda d.o.o.

U nadi uspješne suradnje, s poštovanjem,

 

Zagorski vodovod d.o.o

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh