Naslovnica / Javna nabava / Sukob interesa

Sukob interesa

  • Podijeli:

Temeljem članka 13. stavka 9. točci 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) Zagorski vodovod d.o.o. izjavljuje da su gospodarski subjekti s kojima Zagorski vodovod d.o.o. kao naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, te koji ne smiju biti podizvoditelji odabranom ponuditelju, navedeni u priloženim izjavama o nepostojanju sukoba interesa.

Radno vrijeme sa strankama Odjela Odnosi s korisnicima (sala za korisnike) je radnim danima (ponedjeljak–petak),u vremenu od 08:00 do 14:00 sati,s dnevnom stankom u vremenu od 10:00 do 10:30 sati

Vrh