Naslovnica / Javna nabava / Sukob interesa

Sukob interesa

  • Podijeli:

Na temelju članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016,114/2022) ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Ksavera Šandora Gjalskog 1, 49210 Zabok, OIB: 61979475705, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice i/ili podugovaratelja):

-          SAMOOPSKRBNO POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO, Mario Mihovilić, Martinišće 25, Zabok,  OIB: 72980524293;

-          MINAMI obrt za proizvodnju odjeće, Mišel Mrkoci, Poznanovec, Josipa Novosela 2B, OIB: 70893094697;

-          IVA TRGOVINA, obrt za trgovinu, vl. Daliborka Klancir, Zlatar, Trg slobode 24, OIB: 98441910877;

-           „JASMINA“ frizerski salon za žene i muškarce, vl. Jasmina Pažić, Konjščina, Vukovarska 18, OIB:25787106336;

-          PAŽIĆ, Obrt za sječu i proizvodnju drva, vl. Dubravko Pažić, Sveti Ivan Zelina, Ulica Milutina Barača 3, OIB:84205873110;

-          OMEGA STUDIO d.o.o., Zabok, Matije Gupca 67, OIB: 50362029555;

-          AUTO ŠKOLA BEST d.o.o., Zabok, M. Gupca 67, OIB: 75198659620;

-          CAKUM –PAKUM, obrt za usluge, vl. Matija Tramišak,  Sveti Križ, Sveti Križ 38a, OIB: 57103668646.

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh