Naslovnica / Korisnici / Česta pitanja

Važnost dojave kvara?

Vrlo je važno što prije dojaviti uočeni kvar na distributivnoj mreži Zagorskog vodovoda d.o.o., te Vas molimo da nas o istom odmah kontaktirate telefonskim putem kako bi se u što kraćem roku spriječilo istjecanje vode, te time nastale štete.

Kako izvršiti promjenu nad vlasništvom priključka?

Prijenos vlasništva nad priključkom možete izvršiti na temelju pisanog dokumenta ovisno o razlogu promjene vlasništva. Dokument može biti: Ugovor o kupoprodaji nekretnina, Darovni ugovor, Ugovor o najmu ili Rješenje Suda o nasljeđivanju u slučaju smrtnog slučaja vlasnika priključka. Navedeni dokument nam možete dostaviti osobno, putem pošte ili telefaksom sa naznakom za promjenu vlasništva.

Napominjemo da prije dostave gore navedenog dokumenta izvršite očitanje brojila, te da nad navedenim priključkom ne smije biti potraživanja od strane Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok, jer u protivnom nećemo izvršiti prijenos.

Kako do priključka?

ostupak priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine Zagorskog vodovoda d.o.o. započinje podnošenjem zahtjeva za priključenjem koji je dostupan na kartici Korisnici - u odjeljku Obrasci. Na zahtjevu se nalazi popis dokumentacije koju je potrebno priložiti. Ispunjeni zahtjev s priloženom dokumentacijom podnosi se putem pošte na adresu Zagorski vodovod d.o.o., K. Š. Gjalskog 1, 49210 Zabok, putem e pošte na adresu korisnici@zagorski-vodovod.hr, ili osobno u Odjelu odnosi s korisnicima na navedenoj adresi sjedišta Društva.

Cijena priključka zavisi od tehničkog rješenja (profilu priključka, duljini spojnog voda, duljini i dubini prekopa itd). Ista se  formira se prema troškovniku koji izrađuje nakon izvida na terenu. Troškovi izlaska na teren i izrade tehničko-tehnoloških uvjeta iznose 205,00 kn (s PDV-om)  i plaćaju se prije izlaska na teren.

Izgradnja priključka se plaća unaprijed prije početka izvođenja radova temeljem potpisanog Ugovora.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije možete nam se obratiti na broj telefona 049 588 602.

Kako reklamirati račun?

Pismenu reklamaciju možete podnijeti osobno u Odjelu za korisnike u zgradi Uprave Zagorskog vodovoda d.o.o. u  Zaboku ili putem pošte, faksa na broj 049/221-326 ili e-pošte korisnici@zagorski-vodovod.hr

Reklamacije na račune primamo do datuma valute navedenom na izdanom računu za navedeni period.

Prije podnošenja reklamacije obvezno očitajte svoje brojilo jer stanje brojila je osnova za izradu obračuna. Odgovor na Vašu reklamaciju primiti ćete u pismenom obliku.

Za ostale informacije možete kontaktirati našu Odjel za korisnike na brojeve telefona  049/588-600, 601, 602, ili na adresu e pošte korisnici@zagorski-vodovod.hr

Periodi očitanja, kategorije, korisnika i dinamika slanja računa?

U našoj evidenciji korisnike dijelimo na sljedeće kategorije:

  1. domaćinstva
  2.  stanari
  3.  gospodarstvo

     Korisnike u kategoriji DOMAĆINSTVA dijelimo po područjima:

a) područje Zaboka (Grad Zabok, Općina Sveti Križ Začretje, Općina Bedekovčina, Općina Veliko Trgovišće, Općina Krapinske Toplice), Klanjca (Grad Klanjec, Općina Kumrovec, Općina Zagorska Sela, Općina Tuhelj, Općina Kraljevec na Sutli),  i Desinića (Općina Desinić)

Datum obračuna i slanja računa Mjesec očitanja
31.01. Siječanj
31.03. Ožujak
31.05. Sviban
31.07. Srpanj
30.09. Rujan
30.11. Studeni
31.12. -obračun prema procjeni

b) područje Stubice (Grad Donja Stubica, Općina Gornja Stubica, Općina Stubičke Toplice, Grad Oroslavje, Općina Marija Bistrica), Jakovlja (Općina Jakovlje), i Zlatara (Grad Zlatar, Općina Zlatar Bistrica, Općina Mače, Općina Lobor, Općina Mihovljan, Općina Novi Golubovec, Općina Konjščina, Općina Hraščina, Općina Hrašćina),  : 28.02., 30.04., 30.06., 31.08., 31.10., 31.12.

Datum obračuna i slanja računa Mjesec očitanja
28./29.02. Veljača
30.04. Travanj
30.06. Lipanj
31.08. Kolovoz
31.10. Listopad
31.12. Prosinac

    Korisnicima u kategoriji STANARA i GOSPODARSTVA računi se dostavljaju mjesečno. Očitanje se vrši svaki mjesec od sredine do kraja mjeseca.

Cijena vode, elementi cijene vode i zakonska osnova?

Odluku o cijeni usluge opskrbe pitkom vodom iz vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o.  donosi Uprava Zagorskog vodovoda d.o.o. Zabok, uz prethodnu suglasnost  načelnika i gradonačelnika jedinica lokalne samouprave u čijem se vlasništvu Zagorski vodovod nalazi.

Cijena usluge opskrbe pitkom vodom iz vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela.  Fiksni dio  (mjesečna naknada za opskrbnu uslugu)  služi pokriću troškova koji ne ovise o količini isporučenih vodnih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine. Varijabilni dio (m3 isporuke )osnovne cijene vodnih usluga ovisi o količini isporučenih vodnih usluga.

Varijabilni dio sastoji se od sljedećih propisani elemenata prema spomenutoj uredbi:

– osnovna cijena
– naknada za razvoj
– naknada za korištenje
– naknada za zaštitu

Zakonska osnova temelj za donošenje cijene vodne usluge i njezina naplata od vlasnika ili drugog posjednika nekretnine u kojoj se usluga koristi je Zakon o vodama (NN 153/10.) i Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/10.), te  Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodne usluge pokriva (NN 112/10.)

Vrh