Naslovnica / Djelatnosti / Odvodnja

Odvodnja

  • Podijeli:

Zagorski vodovod d.o.o. je 2006. godine registrirao djelatnost odvodnje i pokrenuo aktivnosti koje bi dale cjelovito rješenje sustava odvodnje za Krapinsko-zagorsku županiju. Sukladno tome 2009. godine preko Hrvatskih voda ugovara se Priprema projekta iz sustava odvodnje, te se odabire rješenje sa 3 UPOV-a i spojnim cjevovodima koji će biti kompatibilni sa već postojećim sustavom odvodnje. Tijekom 2011. godine ugovara se izrada studije izvodljivosti i projektiranje dokumentacije za izgradnju aglomeracije Zabok i aglomeracije Zlatar, kao i priprema za apliciranje i sufinanciranje projekata sredstvima iz EU fondova.

Tijekom 2014. godine  Zagorski Vodovod d.o.o Ugovorima o prijenosu komunalnih vodnih građevina kao gospodarske cjeline bez naknade preuzima djelatnosti javne odvodnje od tvrtki Komunalno Zabok d.o.o. i Zelenjak d.o.o. Klanjec. U razdoblju od 2014. do 2016. godine obavljen je i prijenos komunalnih vodnih građevina javne odvodnje bez naknade u vlasništvo Zagorskog vodovoda d.o.o. od gradova Zabok, Donja Stubica, Klanjec i Zlatar te općina Krapinske Toplice, Veliko Trgovišće, Zlatar Bistrica, Gornja Stubica, Konjščina i Mače.

Na taj način Zagorski Vodovod d.o.o trenutno održava oko 250 km mreže javne odvodnje i 5 crpnih stanica, te 4 UPOV-a (Kumrovec, Krapinske Toplice , Jurjevec, te biljni pročistač Belečka Selnica).

U sklopu Organizacijskog ustrojstva poslovnog sustava Zagorskog vodovoda u 2014. godini formiran je Odjel odvodnje, koji je podijeljen na Službu održavanja sustava odvodnje i Službu pročišćavanja otpadnih voda.

Tijekom 2014. i 2015. godine izrađena je dokumentacija temeljem kojih su dobivene vodopravne dozvole za obavljanje javne odvodnje na području aglomeracija Zabok i Zlatar, te zajedno sa vodopravnim dozvolama za Krapinske Toplice, Kumrovec i Belečku Selnicu, čine pravni okvir za obavljanje djelatnošću javne odvodnje na cijelom području koje pokriva Zagorski Vodovod d.o.o..

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh