Naslovnica / O nama / Sjednice Nadzornog odbora

Dana 20. prosinca 2022. g., s početkom u 18:15 sati, u Sali za sastanke upravne zgrade Zagorskog vodovoda d.o.o., održana je 136. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 1.        Usvajanje zapisnika sa 135. sjednice Nadzornog odbora
 2.        III. Izmjena Poslovnog plana Društva za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

2.1.    Izmjena Financijskog plana za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

2.2.    Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

2.3.    Izmjena Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

2.4.    Izmjena Okvirnog Plana radnih mjesta za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

 1.        Informacija o reviziji povećanja temeljnog kapitala društva Zagorski vodovod d.o.o. i statusu pripajanja društva HUMVIO d.o.o. društvu Zagorski vodovod d.o.o.
 2.        Informacija o statusu pregovora s društvom Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
 3.        Informacija o statusu EU projekta Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar
 4.        Razno

 

Na navedenoj sjednici bilo je prisutno 9 članova Nadzornog odbora te su doneseni sljedeći zaključci:

 

 1.        Zapisnik sa 135. sjednice Nadzornog odbora, usvojen je jednoglasno.
 2.        III. Izmjena Poslovnog plana Društva za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine sa svim podtočkama  usvojena je jednoglasno.
 3.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o reviziji povećanja temeljnog kapitala društva Zagorski vodovod d.o.o. i statusu pripajanja društva HUMVIO d.o.o. društvu Zagorski vodovod d.o.o.
 4.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o statusu pregovora s društvom Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
 5.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o statusu EU projekta Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar.
 6.        Pod točkom Razno provedena je rasprava o planiranim projektima.

Dana 03. studenog 2022. g., s početkom u 18:15 sati, u Sali za sastanke upravne zgrade Zagorskog vodovoda d.o.o., u Zaboku, održana je 135. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 

 1.        Usvajanje zapisnika sa 134. sjednice Nadzornog odbora
 2.        Razmatranje realizacije Poslovnog plana Društva 01.01.-30.06.2022.g.

a. Realizacija Financijskog plana 01.01.-30.06.2022.g.

b. Realizacija Plana gradnje komunalnih vodnih građevina 01.01.-30.06.2022.g.

c. Realizacija Plana održavanja komunalnih vodnih građevina 01.01.-30.06.2022.g.

 1.        Informacija o statusu pripajanja trgovačkog društva HUMVIO d.o.o. trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o.
 2.        Razno

 

Na navedenoj sjednici bilo je prisutno 9 članova Nadzornog odbora te su doneseni sljedeći zaključci:

 

 1.        Zapisnik sa 134. sjednice Nadzornog odbora, usvojen je jednoglasno.
 2.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o realizaciji Poslovnog plana Društva 01.01.-30.06.2022.g. s podtočkama a) Realizacija Financijskog plana 01.01.-30.06.2022.g., b) Realizacija Plana gradnje komunalnih vodnih građevina 01.01.-30.06.2022.g., c) Realizacija Plana održavanja komunalnih vodnih građevina 01.01.-30.06.2022.g.
 3.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o statusu pripajanja trgovačkog društva HUMVIO d.o.o. trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o.
 4.        Pod točkom Razno Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o statusu EU projekta Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar i statusu pregovora s trgovačkim društvom Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh