Naslovnica / O nama / Sjednice Nadzornog odbora

Dana 10. prosinca 2020. g., s početkom u 08:00 sati, putem videokonferencije, održana je 119. (elektronička) sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 1.        Usvajanje zapisnika sa 118. sjednice Nadzornog odbora
 2.        I. Izmjena Poslovnog plana Društva za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

2.1.    I. Izmjena Financijskog plana za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

2.2.    I. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

2.3.    I. Izmjena Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine

 1.        Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji društva Zagorski vodovod d.o.o Zabok za 2019. godinu
 2.        Razno

 

Na navedenoj sjednici, bilo je prisutno 6/9 članova Nadzornog odbora te su doneseni su sljedeći zaključci:

 

 1.        Zapisnik sa 118. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno je usvojen.
 2.        I. Izmjena Poslovnog plana Društva za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine s podtočkama, 2. 1.  I. Izmjena Financijskog plana za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine, 2.2. I. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine i 2.3. I. Izmjena Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2023. godine, usvaja se jednoglasno te se prosljeđuje Skupštini Društva.
 3.        Nadzorni odbor je Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji društva Zagorski vodovod d.o.o., Zabok za 2019. godinu, primio na znanje.
 4.        Pod točkom Razno, nije bilo pitanja.

 

Dana 29. rujna 2020. g., s početkom u 13:00 sati, objektu Vodospreme Zabok u Zaboku, Ul. Ivana i Cvijete Huis 20a, održana je 118. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 1.        Usvajanje zapisnika s 117. sjednice Nadzornog odbora
 2.        Realizacija Poslovnog plana 01.01.-31.07.2020.

2.1.  Realizacija Financijskog plana 01.01.-31.07.2020.

2.2.  Realizacija Plana gradnje komunalnih vodnih građevina 01.01.-31.07.2020.

2.3.  Realizacija Plana održavanja komunalnih vodnih građevina i Plana nabave opreme 01.01.-31.07.2020.

 1.        Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za produženje roka otplate kratkoročnog revolving kredita ugovorenog s Privrednom bankom Zagreb d.d.
 2.        Razno

 

 

Na navedenoj sjednici, bilo je prisutno 8/9 članova Nadzornog odbora te su doneseni su sljedeći zaključci:

 

 1.       Zapisnik sa 117. sjednice usvojen je jednoglasno.
 2.       Pod točkom 2.1. Nadzorni odbor je Informaciju o realizaciji Financijskog plana 01.01.-31.07.2020.  jednoglasno usvojio odnosno primio na znanje.

Pod točkom 2.2. Nadzorni odbor je Informaciju o realizaciji Plana gradnje komunalnih vodnih građevina 01.01.-31.07.2020. jednoglasno usvojio odnosno primio na znanje.

Pod točkom 2.4. Nadzorni odbor je Informaciju o realizaciji Plana održavanja komunalnih vodnih građevina i Plana nabave opreme 01.01.-31.07.2020. jednoglasno usvojio odnosno primio na znanje.

 1.       Odluka o davanju suglasnosti direktoru trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. za produljenje roka otplate Ugovora o kratkoročnim revolving kreditu broj 5010737616 sklopljenog 29.10.2019. g. s Privrednom bankom Zagreb d.d., s namjenom međufinanciranja dijela obveza prema izvođačima radova i nadzoru za investicije čije je financiranje ugovoreno s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu, ruralnom razvoju po principu nadoknade sredstava, odnosno za sklapanje dodatka navedenom Ugovoru s novoutvrđenim rokom otplate do 29.10.2021. g.  donosi se jednoglasno.
 2.       Pod točkom Razno, direktor Mario Mihovilić kratko se osvrnuo na proslavu 60. obljetnice rada Zagorskog vodovoda d.o.o. te tom prigodom izrađenu Monografiju. 
Vrh