Naslovnica / O nama / Sjednice Nadzornog odbora

Dana 13. lipnja 2016. održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

 • Usvajanje zapisnika sa 96. sjednice NO-a,
 • Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu,
 • Informacija o provedenom postupku bagatelne nabave za uslugu revizije financijskih izvještaja za 2016. godinu,
 • Godišnje izvješće društva za 2015. godinu,
 • Financijska izvješća za 2015. godinu,
 • Realizacija radova u 2015. godini,
 • Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora,
 • Razno.

Dana 18. svibnja 2016. održana je sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim dnevnim redom

 • Usvajanje zapisnika sa 95. sjednice NO-a,

 • Dostava izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada Nadzornih odbora trgovačkih društva za 2015. godinu,

 • Izvješće o radu Odjela vodoopskrbe u 2015. godini,

 • Izvješće o radu Odjela odvodnje u 2015. godini,

 • Izvješće o radu Odjela voznog i strojnog parka u 2015. godini,

 • Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 2015. godini,

 • Izvješće o HACCP sustavu u 2015. godini,,

 • Izvješće o sustavu upravljanja okolišem ISO 14001 u 2015. godini,

 • Donošenje Odluke o kratkoročnom kreditnom zaduženju (kratkoročni okvirni revolving kredit),

 • Razno.

Vrh