Naslovnica / O nama / Sjednice Nadzornog odbora

Dana 06. srpnja 2021. g., s početkom u 11:00 sati, u objektu Vodospreme Zabok u Zaboku, Ul. Ivana i Cvijete Huis 20a, održana je 122. – konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Konstituiranje Nadzornog odbora,
 2. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora,
 3. Izmjena Pravilnika o radu Revizorskog odbora
 4. Donošenje odluke o imenovanju članova Revizijskog odbora
 5. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika Revizijskog odbora
 6. Razno.

 

Na navedenoj sjednici bilo je prisutno 8 članova Nadzornog odbora te su doneseni sljedeći zaključci:

 

 1.        Konstituiran je Nadzorni odbor.
 2.        Donesena je Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.
 3.        Donesena je Odluka o izmjenama Pravilnika o radu Revizorskog odbora.
 4.        Donesena je Odluka o imenovanju članova Revizijskog odbora.
 5.        Donesena je Odluka o imenovanju predsjednika Revizijskog odbora.
 6.        Pod točkom Razno, direktor Mario Mihovilić članove Nadzornog odbora ukratko je upoznao s radom Zagorskog vodovoda d.o.o., te s EU projektom Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar, svim aktivnostima i trenutnom fazom Projekta.

Dana 26. svibnja 2021. g., s početkom u 13:00 sati, u objektu Vodospreme Zabok u Zaboku, Ul. Ivana i Cvijete Huis 20a, održana je 121. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 1.        Usvajanje zapisnika sa 120. sjednice Nadzornog odbora
 2.        Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2020. godinu
 3.        Godišnji financijski izvještaji Društva za 2020. godinu
 4.        Bilanca stanje na dan 31.12.2020.
 5.        Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020. godine
 6.         Izvještaj o novčanim tokovima za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020.
 7.        Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020. godine
 8.        Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu
 9.        Izvješće poslovodstva za 2020. godinu
 10.        Izvješće revizorskog društva REVIZOR TIM d.o.o. o obavljenoj revizij za 2020. godinu

a. Revizija godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća poslovodstva za 2020. godinu

b. Revizija sukladno člancima 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.) za 2020. godinu

 1.        Izvješće Revizijskog odbora o postupku provedbe nadgledanja revizije godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. za 2020. godinu
 2.        Razmatranje prijedloga odluke o raspodjeli dobiti za 2020. godinu
 3.        Razmatranje i usvajanje preporuke Revizijskog odbora Skupštini društva, o odabiru društva za obavljanje usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu i revizije financijskih izvještaja prema čl. 36 i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.) trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. za 2021. godinu
 4.        Razno

 

Na navedenoj sjednici bilo je prisutno 5/9 članova Nadzornog odbora te su doneseni sljedeći zaključci:

 

 1.        Zapisnik sa 120. sjednice Nadzornog odbora jednoglasno je usvojen.
 2.        Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2020. g., usvaja se jednoglasno te se isto prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.
 3.        Godišnji financijski izvještaji Društva za 2020. godinu s podtočkama: a. Bilanca stanje na dan 31.12.2020., b. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020. godine, c. Izvještaj o novčanim tokovima u razdoblju 01.01.2020.-31.12.2020., d. Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje 01.01.2020.-31.12.2020. godine, e. Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu., usvajaju se jednoglasno te se kao takvi prosljeđuju Skupštini na usvajanje.
 4.        Izvješće poslovodstva za 2020. g., usvaja se jednoglasno te se isto prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.
 5.        Izvješće REVIZOR TIM d.o.o. o reviziji godišnjih financijskih izvještaja i izvješća poslovodstva za 2020. godinu usvaja se jednoglasno te se isto prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje. Izvješće REVIZOR TIM d.o.o. o reviziji sukladno člancima 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.) za 2020. godinu usvaja se jednoglasno te se isto prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.
 6.        Izvješće revizijskog odbora usvaja se jednoglasno te se isto prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.
 7.        Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća prijedlog odluke o raspodijeli dobiti za 2020. godinu te se isti upućuje Skupštini Društva na usvajanje.
 8.        Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća preporuku za imenovanje revizora za 2021. godinu. te upućuje Skupštini Društva prijedlog da se Revizor –TIM d.o.o. imenuje društvom za obavljanje usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu i revizije financijskih izvještaja prema čl. 36 i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.) trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. za 2021. godinu.
 9.        Pod točkom Razno, direktor Mario Mihovilić podnio je izvješće o o stanju EU projekta izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Zabok i aglomeracije Zlatar

Radno vrijeme sa strankama Odjela Odnosi s korisnicima (sala za korisnike) je radnim danima (ponedjeljak–petak),u vremenu od 08:00 do 14:00 sati,s dnevnom stankom u vremenu od 10:00 do 10:30 sati

Vrh