Naslovnica / O nama / Sjednice Nadzornog odbora

Dana 29. prosinca 2017. g. održana je 106. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Donošenje odluke o osnivanju revizorskog odbora trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o.
  2. Donošenje odluke o izboru predsjednika revizorskog odbora trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o.

Dana  14. prosinca 2017. g. održana je 105. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:  

  1. Usvajanje zapisnika sa 104. sjednice Nadzornog odbora,
  2. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu,
  3. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu,
  4. Izmjena Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu,
  5. Prijedlog Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu,
  6. Razno.
Vrh