Naslovnica / O nama / Sjednice Nadzornog odbora

Dana  13. prosinca 2018. godine g. održana je 111. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:  

 1.                    Usvajanje zapisnika sa 110. sjednice Nadzornog odbora,
 2.                    I. izmjena Financijskog plana za 2018. godinu
 3.                    Prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu
 4.                    I. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu,
 5.                    Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,
 6.                    I. Izmjena Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu,
 7.                    Prijedlog Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,
 8.                    Razno.

 

Dana 12. studenog 2018. g. održana je 110. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 109. sjednice Nadzornog odbora
 2. Informacija o ostvarenju Poslovnog plana za I.-IX. 2018. Godine

  a)       Ostvarenje Financijskog plana za I.-IX. 2018. godine

  b)       Ostvarenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za I.-IX. 2018. Godine

  c)       Ostvarenje Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za I.-IX. 2018. godine

 3. Informacija o provedenom postupku nabave dugoročnog kredita za potrebe financiranja udjela Zagorskog vodovoda d.o.o. u projektima:
 4. Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar (Aglomeracija Zabok i Aglomeracija Zlatar)
 5. Proširenje sustava odvodnje i II. faza izgradnje uređaja za pročišćavanje (biološki dio) u Krapinskim Toplicama
 6. Razno
Vrh