Naslovnica / O nama / Sjednice Nadzornog odbora

Dana 04. listopada 2022. g., s početkom u 18:00 sati, u Sali za sastanke upravne zgrade Zagorskog vodovoda d.o.o., u Zaboku, održana je 134. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 1.        Usvajanje zapisnika sa 133. sjednice Nadzornog odbora
 2.        Informacija o statusu EU projekta „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“
 3.        Informacija o statusu pregovora s trgovačkim društvom Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
 4.        Razno

 

 

Na navedenoj sjednici bilo je prisutno 9 članova Nadzornog odbora te su doneseni sljedeći zaključci:

 

 1.        Zapisnik sa 133. sjednice Nadzornog odbora, usvojen je jednoglasno.
 2.        Nadzorni odbor primio je na znanje Informaciju o statusu EU projekta „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar“
 3.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o statusu pregovora s trgovačkim društvom VODOOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.
 4.        Pod točkom Razno Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o Odluci Ustavnog suda kojom je pokrenut postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o cestama te informaciju o statusu pripajanja trgovačkog društva HUMVIO d.o.o. Zagorskom vodovodu d.o.o.

Dana 05. rujna 2022. g., s početkom u 18:15 sati, u Sali za sastanke upravne zgrade Zagorskog vodovoda d.o.o., u Zaboku, održana je 133. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 1.        Usvajanje zapisnika sa 132. sjednice Nadzornog odbora
 2.        Informacija o inicijativi društva HUMVIO d.o.o. za pripajanje društvu ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.
 3.        Razno

 

Na navedenoj sjednici bilo je prisutno 8 članova Nadzornog odbora te su doneseni sljedeći zaključci:

 

 1.        Zapisnik sa 132. sjednice Nadzornog odbora, usvojen je jednoglasno.
 2.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o inicijativi društva HUMVIO d.o.o. za pripajanje društvu ZAGORSKI VODOVOD d.o.o.
 3.        Pod točkom Razno Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o statusu EU projekta Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar.

 

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh