Naslovnica / O nama / Sjednice Nadzornog odbora

Dana 13. prosinca 2018. g. u restoranu Bolfan Vinski Vrh u Hraščini, u 9 sati, održana je 111. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa 110. sjednice Nadzornog odbora,

2. I. izmjena Financijskog plana za 2018. godinu

3. Prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu

4. I. Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu,

5. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,

6. I. Izmjena Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu,

7. Prijedlog Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,

8.Razno.

 Na navedenoj sjednici, doneseni su sljedeći zaključci:

1. Zapisnik sa 110. sjednice Nadzornog odbora  jednoglasno je usvojen.

2. Prijedlog I. izmjene Financijskog plana za 2018. godinu jednoglasno je usvojen.

3. Prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu jednoglasno je usvojen.

4. Prijedlog I. izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu jednoglasno je usvojen, te se kao takav prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.

5. Prijedlog Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu jednoglasno je usvojen, te se kao takav prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.

6. Prijedlog I. izmjene Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu, jednoglasno je usvojen, te se kao takav prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.

7. Prijedlog Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu, jednoglasno je usvojen, te se kao takav prosljeđuje Skupštini Društva na usvajanje.

8. Pod točkom Razno članovi Nadzornog odbora upoznati su s predstojećim planiranim početkom radova na projektu sanacije Glavnog kolektora Gornja Stubica-Oroslavje.

Dana 12. studenog 2018. g. u objektu Vodospreme Zabok, u 9 sati, održana je 110. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa 109. sjednice Nadzornog odbora

   2. Informacija o ostvarenju Poslovnog plana za I.- IX. 2018. godine

   2.1.Ostvarenje Financijskog plana za I.-IX. 2018. godine

   2.2.Ostvarenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za I.-IX. 2018. godine

   2.3.Ostvarenje Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za I.-IX. 2018. godine

    3. Informacija o provedenom postupku nabave dugoročnog kredita za potrebe financiranja udjela Zagorskog vodovoda d.o.o. u projektima:

      1. Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar (Aglomeracija Zabok i Aglomeracija Zlatar)

       2.  Proširenje sustava odvodnje i II. faza izgradnje uređaja za pročišćavanje (biološki dio) u Krapinskim Toplicama

       4.. Razno

       Na navedenoj sjednici, doneseni su sljedeći zaključci:

       1. Zapisnik sa 109. sjednice Nadzornog odbora je jednoglasno usvojen.

       2. Informacija o ostvarenju Poslovnog plana za I.-IX. 2018. godine s podtočkama 2.1. Ostvarenje Financijskog plana za I.-IX. 2018. godine, 2.2. Ostvarenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za I.-IX. 2018. godine i 2.3. Ostarenje Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za I.-IX. 2018. godine jednoglasno je  prihvaćena, odnosno primljena na znanje.

       3. Informacija o provedenom postupku nabave dugoročnog kredita za potrebe financiranja udjela Zagorskog vodovoda d.o.o. u projektima „Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar (Aglomeracija Zabok i Aglomeracija Zlatar)“ i „Proširenje sustava odvodnje i II. faza izgradnje uređaja za pročišćavanje (biološki dio) u Krapinskim Toplicama“, jednoglasno je  prihvaćena, odnosno primljena na znanje.

       4. Pod točkom Razno nije bilo pitanja.

       Vrh