Naslovnica / O nama / Sjednice Nadzornog odbora

Dana 04. srpnja 2022. g., s početkom u 17:30 sati, u Sali Vinarije Kota u Gornjoj Batini, održana je 132. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 1.        Usvajanje zapisnika sa 131. sjednice Nadzornog odbora
 2.        Informacija o statusu EU projekta Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar
 3.        Informacija o Zaključku Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/22-07/228, URBROJ: 50301-05/16-22-9 od 21. lipnja 2022. o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda
 4.        Informacija o statusu Uredbe o uslužnim područjima („Narodne novine“ br. 144/21.)
 5.        Razno

 

Na navedenoj sjednici bilo je prisutno 8 članova Nadzornog odbora te su doneseni sljedeći zaključci:

 

 1.        Zapisnik sa 131. sjednice Nadzornog odbora, usvojen je jednoglasno.
 2.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o statusu EU projekta Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar
 3.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o Zaključku Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/22-07/228, URBROJ: 50301-05/16-22-9 od 21. lipnja 2022. o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda
 4.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o statusu Uredbe o uslužnim područjima („Narodne novine“ br. 144/21.)
 5.        Pod točkom Razno Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o statusu pregovora s trgovačkim društvom VODOOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.

Dana 06. lipnja 2022. g., s početkom u 18:00 sati, u Sali za sastanke upravne zgrade Zagorskog vodovoda d.o.o., u Zaboku, održana je 131. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 1.        Usvajanje zapisnika sa 130. sjednice Nadzornog odbora
 2.        Izvještaji o radu odjela za 2021. godinu
 3.        Tehnička podrška i upravljanje investicijama
 4.        Vodoopskrba
 5.         Odvodnja
 6.        Vozni i strojni park
 7.        Godišnje izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o. u razdoblju 01.01.2021.-31.12.2021. godine
 8.        Informacija o obvezi donošenja Odluke o naknadi za razvoj
 9.        Razno

 

Na navedenoj sjednici bilo je prisutno 9 članova Nadzornog odbora te su doneseni sljedeći zaključci:

 

 1.        Zapisnik sa 130. sjednice Nadzornog odbora, usvojen je jednoglasno.
 2.        Nadzorni odbor primio je na znanje izvještaje o radu odjela za 2021. godinu
 3.        Godišnje izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o. u razdoblju 01.01.2021.-31.12.2021. godine jednoglasno je prihvaćeno
 4.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o obvezi donošenja Odluke o naknadi za razvoj
 5.        Pod točkom Razno provedena je kraća rasprava o opremanju laboratorija

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh