Naslovnica / O nama / Sjednice Nadzornog odbora

Dana 20. svibnja 2022. g., s početkom u 18:00 sati, u Sali za sastanke upravne zgrade Zagorskog vodovoda d.o.o., u Zaboku, održana je 130. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 1.        Usvajanje zapisnika sa 129. sjednice Nadzornog odbora
 2.        Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu
 3.        Izvješće poslovodstva za 2021. godinu
 4.        Izvješće revizorskog društva REVIZOR TIM d.o.o. o obavljenoj reviziji za 2021. godinu

a. Revizija godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća poslovodstva za 2021. godinu

b. Revizija sukladno člancima 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.) za 2021. godinu

 1.        Izvješće Revizijskog odbora o postupku provedbe nadgledanja revizije godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. za 2021. godinu
 2.        Usvajanje konačnih Godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2021. godinu
 3.        Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca) na dan 31.12.2021.godine
 4.        Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021. godine
 5.         Izvještaj o novčanim tokovima za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021.
 6.        Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021. godine
 7.        Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu
 8.        Razmatranje prijedloga odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu
 9.        Razmatranje i usvajanje prijedloga Revizijskog odbora o imenovanju društva za obavljanje usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu i revizije financijskih izvještaja prema čl. 36 i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.) trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. za 2022. godinu
 10.        Razno

 

Na navedenoj sjednici bilo je prisutno 8 članova Nadzornog odbora te su doneseni sljedeći zaključci:

 

 1.        Zapisnik sa 129. sjednice Nadzornog odbora, usvojen je jednoglasno.
 2.        Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu usvojeno je jednoglasno
 3.        Izvješće poslovodstva za 2021. godinu usvojeno je jednoglasno
 4.        Izvješće revizorskog društva REVIZOR TIM d.o.o. o obavljenoj reviziji za 2021. godinu usvojeno je jednoglasno
 5.        Izvješće Revizijskog odbora o postupku provedbe nadgledanja revizije godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. za 2021. godinu usvojeno je jednoglasno
 6.        Konačni Godišnji financijski izvještaji Društva za 2021. godinu usvojeni su jednoglasno
 7.        Prihvaćen je prijedlog odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu
 8.        Prijedlog Revizijskog odbora o imenovanju društva za obavljanje usluge revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu i revizije financijskih izvještaja prema čl. 36 i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.) trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. za 2022. godinu usvojen je jednoglasno.
 9.        Pod točkom razno provedena je rasprava o statusu pregovora s trgovačkim društvom VODOOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. te o statusu EU projekta Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar

Dana 20. travnja 2022. g., s početkom u 18:00 sati, u Sali za sastanke upravne zgrade Zagorskog vodovoda d.o.o., u Zaboku, održana je 129. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 1.        Usvajanje zapisnika sa 128. sjednice Nadzornog odbora
 2.        Realizacija Poslovnog plana Društva za 2021. godinu.

a)    Realizacija Financijskog plana za 2021. godinu

b)    Realizacija Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021.godinu

c)     Realizacija Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za 2021. godinu

 1.        Razmatranje Godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu  (nerevidiranih)

a)    Izvještaj o financijskom položaju ( Bilanca ) na dan 31.12.2021. godine

b)    Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021.godine

c)     Izvještaj o novčanim tokovima u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine

d)    Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje 01.01.2021.-31.12.2021.godine

e)    Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu

 1.        Informacija o statusu pregovora s trgovačkim društvom Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.
 2.        Informacija o Rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske i pokretanju postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o uslužnim područjima (“Narodne novine“ broj: 147/21.)
 3.        Razno

 

 

Na navedenoj sjednici bilo je prisutno 9 članova Nadzornog odbora te su doneseni sljedeći zaključci:

 

 1.        Zapisnik sa 128. sjednice Nadzornog odbora, usvojen je jednoglasno.
 2.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o realizaciji Poslovnog plana društva za 2021. godinu
 3.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o nerevidiranim Godišnjim financijskim izvještajima za 2021. godinu
 4.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o statusu pregovora s trgovačkim društvom VODOOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.
 5.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o Rješenju Ustavnog suda Republike Hrvatske i pokretanju postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe o uslužnim područjima (“Narodne novine“ broj: 147/21.)
 6.        Pod točkom Razno Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o sklapanju ugovora o kreditu za nabavu vozila.

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh