Naslovnica / O nama / Sjednice Nadzornog odbora

Dana 10. ožujka 2022. g., s početkom u 18:00 sati, u Sali za sastanke upravne zgrade Zagorskog vodovoda d.o.o., u Zaboku, održana je 128. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 1.        Usvajanje zapisnika sa 127. sjednice Nadzornog odbora
 2.        Informacija o statusu EU projekta Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar
 3.        Informacija o provedbi obveza po Uredbi o uslužnim područjima („Narodne novine“ br. 144/21.)

i Zakonu o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.)

 1.        Informacija o statusu pregovora s trgovačkim društvom VODOOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.
 2.        Razno

 

Na navedenoj sjednici bilo je prisutno 9 članova Nadzornog odbora te su doneseni sljedeći zaključci:

 

 1.        Zapisnik sa 127. sjednice Nadzornog odbora, usvojen je jednoglasno.
 2.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o statusu EU projekta Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar
 3.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o provedbi obveza po Uredbi o uslužnim područjima („Narodne novine“ br. 144/21.) i Zakonu o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.)
 4.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o statusu pregovora s trgovačkim društvom VODOOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.
 5.        Pod točkom Razno nije bilo pitanja

 

Dana 03. veljače 2022. g., s početkom u 17:45 sati, u Sali za sastanke upravne zgrade Zagorskog vodovoda d.o.o., održana je 127. sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

 1.        Usvajanje zapisnika sa 126. sjednice Nadzornog odbora
 2.        Informacija o stupanju na snagu Uredbe o uslužnim područjima („Narodne novine“ br. 144/21.) i provedba obveza propisanih Zakonom o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.)
 3.        Informacija o statusu pregovora s trgovačkim društvom VODOOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.
 4.        Razno

 

Na navedenoj sjednici bilo je prisutno 8 članova Nadzornog odbora te su doneseni sljedeći zaključci:

 

 1.        Zapisnik sa 126. sjednice Nadzornog odbora, usvojen je jednoglasno.
 2.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o stupanju na snagu Uredbe o uslužnim područjima („Narodne novine“ br. 144/21.) i provedbi obveza propisanih Zakonom o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.)
 3.        Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o statusu pregovora s trgovačkim društvom VODOOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.
 4.        Pod točkom Razno Nadzorni odbor primio je na znanje informaciju o statusu EU projekta Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh