Naslovnica / Dokumenti / Cjenik

Cjenik

  • Podijeli:

Cjenik vodnih usluga Zagorskog vodovoda d.o.o.

  

Primjenjuje se:

- cijena javne vodoopskrbe- od 1. 4. 2016. g. –

Odluka
86,22 KB

- cijena odvodnje, pročišćavanja otpadnih voda i crpljenja i odvoda otpadnih voda iz septičkih jama - od 1. 3. 2015. g. – 

Odluka
498,01 KB

- cijena za socijalno ugrožene stanovnike - od 1. 1. 2020. g. –

Odluka
399 KB

- odluka o naknadi za razvoj - od 9. 7. 2022. g. – 

Odluka
186,77 KB

 

 

Javna vodoopskrba

 Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

A) Osnovni cjenik po m3 isporuke (sve kategorije)

Kategorija

Osnovna cijena po m3

Naknada za razvoj po m3  *

Naknada za korištenje po m3  *

Naknada za zaštitu po m3  *

PDV 13%

(1×13%)

UKUPNA CIJENA (1+2+3+4+5)

1

2

3

4

5

6

Gospodarstvo

(obračun naknade za zaštitu-HV)

1,26485 €

0,09291 €

0,37826 €1

0,16 €

1,90

9,53 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,24 kn

14,32 kn

Gospodarstvo

(obračun naknade za zaštitu-ZV)

1,26485 €

0,09291 €

0,37826 €1

0,17917579 €1

0,16 €

2,08 €

9,53 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,35 kn

1,24 kn

15,67 kn

Domaćinstva i stanari

1,07373 €

0,09291 €

0,37826 €1

0,17917579 €1

0,14 €

1,86 €

8,09 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,35 kn

1,05 kn

14,04 kn

Domaćinstva i stanari –socijalno  ugroženi stanovnici

0,64371 €

0,09291 €

0,37826 €1

0,17917579 €1

0,08 €

1,37 €

4,85 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,35 kn

0,63 kn

10,38 kn

B) Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu

Kategorija

Osnovna cijena

mjesečno

PDV (1×13%)

UKUPNO (1+2)

1

2

3

– sve kategorije

1,99 €

0,26 €

2,25 €

15,00 kn

1,95 kn

16,95 kn

– domaćinstva i stanari –socijalno ugroženi  stanovnici

1,19 €

0,16 €

1,35 €

9,00 kn

1,17 kn

10,17 kn

* Neoporeziv po čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u

1 Visina naknade u EUR-u prema naputku Hrvatskih voda- Klasa: 401-05/22-01/0000101, Urbroj: 374-1-9-22-2, od 21. 12. 2022.

 

Napomena:

Naknada za zaštitu obračunava se korisnicima spojenim na uređaj za pročišćavanje prema korektivnom koeficijentu po rješenjima u nastavku:

-      UPOV Kumrovec prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-10/23-03/0000211, Urbroj: 374-25-3-23-1, od 13. 3. 2023. godine- k2=0,3, po  cijeni 0,05375274 €/m3 (0,41 kn/m3) od 1. 3. 2023.

-      UPOV Jurjevec prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-10/23-03/0000209, Urbroj: 374-25-3-23-1, od 14. 3. 2023. godine- k2=0,3, po  cijeni 0,05375274 €/m3 (0,41 kn/m3) od 1. 3. 2023.

-      UPOV Dol Klanječki prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-10/23-03/0000210, Urbroj: 374-25-3-23-1, od 14. 3. 2023. godine- k2=0,3, po  cijeni 0,05375274 €/m3 (0,41 kn/m3) od 1. 3. 2023.

-      UPOV Belečka Selnica prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-10/23-03/0000216, Urbroj: 374-25-3-23-1, od 14. 3. 2023. godine- k2=0,3, po  cijeni 0,05375274 €/m3 (0,41 kn/m3) od 1. 3. 2023.

-       UPOV Hum na Sutli prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-10/23-03/0000213, Urbroj: 374-25-3-23-1, od 14. 3. 2023. godine- k2=0,3, po  cijeni 0,05375274 €/m3 (0,41 kn/m3) od 1. 3. 2023.

Javna odvodnja

 Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Kategorija

Jed. mjere

Osnovna cijena

PDV

13%

UKUPNA CIJENA

(1+2)

 

 

1

2

3

Korisnici u stambenim prostorima  

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga skupljanja otpadnih voda

mjesec

0,36 €

0,05 €

0,41 €

2,70 kn

0,35 kn

3,05 kn

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga skupljanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici**

mjesec

0,22 €

0,03 €

0,25 €

1,62 kn

0,21 kn

1,83 kn

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga pročišćavanja otpadnih voda

mjesec

0,24 €

0,03 €

0,27 €

1,80 kn

0,23 kn

2,03 kn

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga pročišćavanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici**

mjesec

0,14 €

0,02 €

0,16 €

1,08 kn

0,14 kn

1,22 kn

- osnovna cijena vodne usluge  skupljanja otpadnih voda (varijabilna)

m3

0,13405 €

0,02 €

0,15 €

1,01 kn

0,13 kn

1,14 kn

- osnovna cijena vodne usluge  pročišćavanje otpadnih voda (varijabilna)

m3

0,11414 €

0,01 €

0,12 €

0,86 kn

0,11 kn

0,97 kn

- cijena vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

m3

15,26 €

1,98 €

17,24 €

115,00 kn

14,95 kn

129,95 kn

- cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici**

m3

0,08096 €

0,01 €

0,09 €

0,61 kn

0,08 kn

0,69 kn

- cijena vodne usluge pročišćavanja  otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici**

m3

0,06902 €

0,01 €

0,08 €

0,52 kn

0,07 kn

0,59 kn

Korisnici  poslovnih prostora 

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga skupljanja otpadnih voda

mjesec

0,36 €

0,05 €

0,41 €

2,70 kn

0,35 kn

3,05 kn

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga pročišćavanja otpadnih voda

mjesec

0,24 €

0,03 €

0,27 €

1,80 kn

0,23 kn

2,03 kn

- osnovna cijena vodne usluge  skupljanja otpadnih voda (varijabilna)

m3

0,20041 €

0,03 €

0,23 €

1,51 kn

0,20 kn

1,71 kn

- osnovna cijena vodne usluge  pročišćavanje otpadnih voda (varijabilna)

m3

0,29730 €

0,04 €

0,34 €

2,24 kn

0,29 kn

2,53 kn

- cijena vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

m3

18,32 €

2,38 €

20,70 €

138,00 kn

17,94 kn

155,94 kn

Cjenik ostalih usluga Zagorskog vodovoda d.o.o.

 

Primjenjuje se od 04. 09. 2023. g. – 

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Red. Br.

Opis

Količina

 Cijena

PDV 25 %

Ukupno

      1

      2

      (1+2)

ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NA KVG, REKONSTRUKCIJU ILI PREMJEŠTAJ PRIKLJUČKA

kom

23,00 €

5,75 €

28,75 €

173,29 kn

43,32 kn

 216,62 kn

PRIKLJUČAK NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE  - prema troškovniku i ponudi isporučitelja

kom

-

-

-

IZMJENA, POPRAVAK I BAŽDARENJE VODOMJERA (prema profilu vodomjera)

 

 

 

 

 

Vodomjer DN 15 mm

kom

73,26 €

18,32 €

91,58 €

551,98 kn

137,99 kn

 689,97 kn

 

Vodomjer DN 20 mm

kom

76,86 €

19,22 €

96,08 €

579,10 kn

144,78 kn

723,88 kn

 

Vodomjer DN 25 mm

kom

82,20 €

20,55 €

102,75 €

619,34 kn

 154,83 kn

774,17 kn

 

Vodomjer DN 32 mm

kom

81,55 €

20,39 €

101,94 €

614,44 kn

153,61 kn

 768,05 kn

 

Vodomjer DN 40 mm

kom

86,95 €

21,74 €

108,69 €

655,12 kn

163,78 kn

 818,91 kn

 

 - za vodomjere većeg profila od DN 40 mm - prema obračunu isporučitelja

kom

-

-

-

OBUSTAVA I PONOVNA USPOSTAVA ISPORUKE VODNE USLUGE (prema profilu vodomjera)

 

 

 

 

 

Vodomjer DN 20 mm

kom

95,88 €

23,97 €

119,85 €

722,41 kn

180,60 kn

903,01 kn

 

Vodomjer DN 25 mm

kom

105,70 €

26,43 €

132,13 €

796,40 kn

199,10 kn

995,50 kn

 

 - za vodomjere većeg profila od DN 25 MM - prema obračunu isporučitelja

kom

-

-

-

ISKLJUČENJE S KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA ZAHTJEV KORISNIKA  ( čl. 59. Zakona o vodnim uslugama NN 66/19 .) 

(prema profilu priključne cijevi)

 

 

 

 

 

Vodomjer DN 20 mm

kom

68,13 €

17,03 €

85,16 €

513,33 kn

128,33 kn

641,66 kn

 

Vodomjer DN 25 mm

kom

71,04 €

17,76 €

88,80 €

 

535,25 kn

133,81 kn

669,06 kn

 

za vodomjere većeg profila od DN 25 mm prema obračunu isporučitelja

kom

-

-

-

 

ostali načini isključenja ili demontaže vodomjera (na glavnom cjevovodu,
na ugradbenoj garnituri) - prema obračunu isporučitelja

kom

-

-

-

PONOVNO PRIKLJUČENJE NA KVG NA ZAHTJEV KORISNIKA  ( čl. 59. Zakona o vodnim uslugama NN 66/19 .) 

 

 

 

 

 

Vodomjer DN 20 mm

kom

82,23 €

20,56 €

102,79 €

 

 

619,56 kn

154,89 kn

774,45 kn

 

Vodomjer DN 25 mm

kom

89,14 €

22,29 €

111,43 €

 

 

 671,63 kn

167,91 kn

839,53 kn

 

za vodomjere većeg profila od DN 25 mm prema obračunu isporučitelja

kom

-

-

-

 

ostali načini isključenja ili demontaže vodomjera (na glavnom cjevovodu,
na ugradbenoj garnituri) - prema obračunu isporučitelja

kom

-

-

-

DOBAVA I POSTAVA LOKOTA

kom

5,13 €

1,28 €

6,41 €

 

38,65 kn

 9,66 kn

 48,31 kn

NAKNADA ZA PROTUPRAVNO PRIKLJUČENJE NA KVG (prema čl. 62. Zakona o vodnim uslugama NN 66/19.)
*ne podliježe oporezivanju sukladno članku 25. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13 do 1/21).

kom

-

*

-

NAKNADA ZA OŠTEĆENJE VODOMJERA I ELEMENTATA PRIKLJUČKA (ovjerne oznake, plombi)
*ne podliježe oporezivanju sukladno članku 25. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13 do 1/21).

kom

663,61 €

*

663,61 €

4.999,97 kn

 *

 4.999,97 kn   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh