Naslovnica / Dokumenti / Cjenik

Cjenik

  • Podijeli:

Cjenik vodne usluge Zagorskog vodovoda d.o.o.

Javna vodoopskrba

Primjenjuje se od 01.08.2016. godine.

A) Osnovni cjenik po m3 isporuke (sve kategorije)

Kategorija

Osnovna cijena

kn/m3

Naknada za razvoj XXX

kn/m3

Naknada za korištenje kn/m3

XXX

Naknada za zaštitu

kn/m3

XXX

PDV (1×13%)

UKUPNO (1+2+3+4+5)

1

2

3

4

5

6

Gospodarstvo

9,53 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,24 kn

14,32 kn

Gospodarstvo

(zaračunavamo naknadu za zaštitu)

9,53 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,35 kn

1,24 kn

15,67 kn

Gospodarstvo

(zaračunavamo naknadu za zaštitu) (prikljjučeni na UPOV Kumrovec, Belečka Selnica, Dol Klanječki, Jurjevec)

9,53 kn

0,70 kn

2,85 kn

0,41 kn

1,24 kn

14,73 kn

Domaćinstva i stanari

8,09 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,35 kn

1,05 kn

14,04 kn

Domaćinstva i stanari

(prikljjučeni na UPOV Kumrovec, Belečka Selnica, Dol Klanječki, Jurjevec)

8,09 kn

0,70 kn

2,85 kn

0,41 kn

1,05 kn

13,10 kn

Domaćinstva i stanari –socijalno  ugroženi stanovnici**

4,85 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,35 kn

0,63 kn

10,38 kn

Domaćinstva i stanari –socijalno  ugroženi stanovnici**

(prikljjučeni na UPOV Kumrovec, Belečka Selnica, Dol Klanječki, Jurjevec)

4,85 kn

0,70 kn

2,85 kn

0,41 kn

0,63 kn

9,44 kn

B) Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu

Kategorija

Osnovna cijena

kn/m3

PDV (1×13%)

UKUPNO (1+2)

1

2

3

– za sve kategorije

15,00 kn

1,95 kn

16,95 kn

– domaćinstva i stanari –socijalno ugroženi  stanovnici**

9,00 kn

1,17 kn

10,17 kn

**primjenjuje se od 01.01.2020. g prema odluci Skupštine društva od 23.12.2019. g. 

Napomena: Izmjena naknade za zaštitu od 01.02.2021. g. –korektivni koeficijent k2 =0,30 za:

- pročistač Kumrovec prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-08/21-04/0000074, Urbroj: 374-25-3-21-2, od 04.02.2021. godine

- pročistač Belečka Selnica prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-08/21-04/0000083, Urbroj: 374-25-3-21-2, od 08.02.2021. godine

- pročistač Dol Klanječki prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-08/21-04/0000073, Urbroj: 374-25-3-21-2, od 08.02.2021. godine

- pročistač Jurjevec prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-08/21-04/0000072, Urbroj: 374-25-3-21-2, od 08.02.2021. godine

***Neoporeziv po čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u

Primjenjuje se od 01.08.2016. godine.

A) Osnovni cjenik po m3 isporuke (sve kategorije)

Kategorija

Osnovna cijena

kn/m3

Naknada za razvoj

kn/m3 ***

Naknada za korištenje kn/m3

***

Naknada za zaštitu

kn/m3

***

PDV (1×13%)

UKUPNO (1+2+3+4+5)

1

2

3

4

5

6

Gospodarstvo

9,53 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,24 kn

14,32 kn

Gospodarstvo

(zaračunavamo naknadu za zaštitu)

9,53 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,35 kn

1,24 kn

15,67 kn

Domaćinstva i stanari

8,09 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,35 kn

1,05 kn

14,04 kn

Domaćinstva i stanari –socijalno  ugroženi stanovnici**

4,85 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,35 kn

0,63 kn

10,38 kn

B) Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu

Kategorija

Osnovna cijena

kn/m3

PDV (1×13%)

UKUPNO (1+2)

1

2

3

– za sve kategorije

15,00 kn

1,95 kn

16,95 kn

– domaćinstva i stanari –socijalno ugroženi  stanovnici**

9,00 kn

1,17 kn

10,17 kn

**primjenjuje se od 01.01.2020. g prema odluci Skupštine društva od 23.12.2019. g. 

Napomena: Izmjena naknade za zaštitu od 01.04.2020. g. –korektivni koeficijent k2 ne primjenjuje se za pročistač:

-          Kumrovec prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-08/20-04/0000206, Urbroj: 374-25-3-20-1, od 16.03.2020. godine

-          Krapinske Toplice prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-08/20-04/0000207, Urbroj: 374-25-3-20-1, od 16.03.2020. godine

-          Jurjevec prema  Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-08/20-04/0000204, Urbroj: 374-25-3-20-1, od 17.03.2020. godine

-          Belečka Selnica prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-08/20-04/0000205, Urbroj: 374-25-3-20-1, od 16.03.2020. godine

***Neoporeziv po čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u

Primjenjuje se od 01.08.2016. godine.

A) Osnovni cjenik po m3 isporuke (sve kategorije)

Kategorija

Osnovna cijena

kn/m3

Naknada za razvoj

kn/m3

***

Naknada za korištenje kn/m3

***

Naknada za zaštitu

kn/m3 ***

PDV (1×13%)

UKUPNO (1+2+3+4+5)

1

2

3

4

5

6

Gospodarstvo

9,53 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,24 kn

14,32 kn

Gospodarstvo

(zaračunavamo naknadu za zaštitu)

9,53 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,35 kn

1,24 kn

15,67 kn

Gospodarstvo

(priključeni na UPOV-u  Kumrovecu, Jurjevec, Krapinske Toplice,Belečka Selnica)

9,53 kn

0,70 kn

2,85 kn

0,41 kn*

1,24 kn

14,73 kn

Domaćinstva i stanari

8,09 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,35 kn

1,05 kn

14,04 kn

Domaćinstva i stanari –socijalno  ugroženi stanovnici**

4,85 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,35 kn

0,63 kn

10,38 kn

Domaćinstva i stanari

(priključeni na UPOV-u  Kumrovecu, Jurjevec, Krapinske Toplice, Belečka Selnica)

8,09 kn

0,70 kn

2,85 kn

0,41 kn*

1,05 kn

13,10 kn

Domaćinstva i stanari –socijalno  ugroženi stanovnici**

(priključeni na UPOV-u  Kumrovecu, Jurjevec, Krapinske Toplice, Belečka Selnica)

4,85 kn

0,70 kn

2,85 kn

0,41 kn*

0,63 kn

9,44 kn

B) Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu

Kategorija

Osnovna cijena

kn/m3

PDV (1×13%)

UKUPNO (1+2)

1

2

3

– za sve kategorije

15,00 kn

1,95 kn

16,95 kn

– domaćinstva i stanari –socijalno ugroženi  stanovnici**

9,00 kn

1,17 kn

10,17 kn

*Primjenjuje se od 01.02.2019. godine. -Izmjena naknade za zaštitu prema Rješenju Hrvatskih voda: UPOV Kumrovec k2 = 0,3 – Klasa: UP/I-325-08/19-04/0000077, Urbroj: 374-25-3-19-1, od 18.03.2019., UPOV Krapinske Toplice k2 = 0,3 – Klasa: UP/I-325-08/19-04/0000076, Urbroj: 374-25-3-19-1, od 18.03.2019., UPOV Jurjevec k2 = 0,3 – Klasa: UP/I-325-08/19-04/0000123, Urbroj: 374-25-3-19-1, od 18.03.2019., UPOV Belečka Selnica k2 = 0,3 – Klasa: UP/I-325-08/19-04/0000122 Urbroj: 374-25-3-19-1, od 18.03.2019.

**primjenjuje se od 01.01.2020. g prema odluci Skupštine društva od 23.12.2019. g. 


***Neoporeziv po čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u

Primjenjuje se od 01.08.2016. godine.

A) Osnovni cjenik po m3 isporuke (sve kategorije)
Kategorija Osnovna cijena kn/m3

Naknada za razvoj kn/m3

***

Naknada za korištenje kn/m3

***

Naknada za zaštitu kn/m3

***

PDV (1×13%) UKUPNO (1+2+3+4+5)
1 2 3 4 5 6
Gospodarstvo 9,53 kn 0,70 kn 2,85 kn 1,24 kn 14,32 kn
Gospodarstvo(zaračunavamo naknadu za zaštitu) 9,53 kn 0,70 kn 2,85 kn 1,35 kn 1,24 kn 15,67 kn
Gospodarstvo (priključeni na UPOV-u  Kumrovecu, Jurjevec, Krapinske Toplice, Belečka Selnica) 9,53 kn 0,70 kn 2,85 kn 0,41 kn* 1,24 kn 14,73 kn
Domaćinstva i stanari 8,09 kn 0,70 kn 2,85 kn 1,35 kn 1,05 kn 14,04 kn
Domaćinstva i stanari (priključeni na UPOV-u  Kumrovecu, Jurjevec, Krapinske Toplice, Belečka Selnica) 8,09 kn 0,70 kn 2,85 kn 0,41 kn* 1,05 kn 13,10 kn
B) Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu
– za sve kategorije 15,00 kn +1,95kn( PDV 13%) = 16,95 kn
C) Socijalno ugrožene kategorije plaćaju 60% osnovne cijene m3

*Primjenjuje se od 01.02.2019. godine. -Izmjena naknade za zaštitu prema Rješenju Hrvatskih voda: UPOV Kumrovec k2 = 0,3 – Klasa: UP/I-325-08/19-04/0000077, Urbroj: 374-25-3-19-1, od 18.03.2019., UPOV Krapinske Toplice k2 = 0,3 – Klasa: UP/I-325-08/19-04/0000076, Urbroj: 374-25-3-19-1, od 18.03.2019., UPOV Jurjevec k2 = 0,3 – Klasa: UP/I-325-08/19-04/0000123, Urbroj: 374-25-3-19-1, od 18.03.2019., UPOV Belečka Selnica k2 = 0,3 – Klasa: UP/I-325-08/19-04/0000122, Urbroj: 374-25-3-19-1, od 18.03.2019.

Primjenjuje se od 01.08.2016. godine.

A) Osnovni cjenik po m3 isporuke (sve kategorije)
Kategorija Osnovna cijena kn/m3

Naknada za razvoj kn/m3

***

Naknada za korištenje kn/m3

***

Naknada za zaštitu kn/m3

***

PDV (1×13%) UKUPNO (1+2+3+4+5)
1 2 3 4 5 6
Gospodarstvo 9,53 kn 0,70 kn 2,85 kn 1,24 kn 14,32 kn
Gospodarstvo(zaračunavamo naknadu za zaštitu) 9,53 kn 0,70 kn 2,85 kn 1,35 kn 1,24 kn 15,67 kn
Gospodarstvo (priključeni na uređaj za pročišćavanje u  Kumrovcu) 9,53 kn 0,70 kn 2,85 kn 0,95 kn* 1,24 kn 15,27 kn
Domaćinstva i stanari 8,09 kn 0,70 kn 2,85 kn 1,35 kn 1,05 kn 14,04 kn
Domaćinstva i stanari (priključeni na uređaj za pročišćavanje u Kumrovcu) 8,09 kn 0,70 kn 2,85 kn 0,95 kn* 1,05 kn 13,64 kn
B) Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu
– za sve kategorije 15,00 kn +1,95kn( PDV 13%) = 16,95 kn
C) Socijalno ugrožene kategorije plaćaju 60% osnovne cijene m3

 *Primjenjuje se od 01.04.2018. godine. -Izmjena naknade za zaštitu prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-08/18-04/000444, Urbroj: 374-25-3-18-2, od 21.03.2018. godine (korek. koef. K2=0,70 Kumrovec)

***Neoporeziv po čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u

Javna odvodnja

 

Cjenik vodnih usluga  primjenjuje  se od 01.04.2015.

Kategorija

Cijena bez

PDV-a

PDV

13%

Ukupna cijena

Korisnici u stambenim prostorima  

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga skupljanja otpadnih voda

 2,70 kn/mjesečno

0,35 kn

3,05 kn

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga skupljanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici**

1,62 kn/ mjesečno

0,21kn

1,83 kn

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga pročišćavanja otpadnih voda

1,80 kn

/mjesečno

0,23 kn

2,03 kn

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga pročišćavanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici**

1,08 kn/ mjesečno

0,14 kn

1,22 kn

- osnovna cijena vodne usluge  skupljanja otpadnih voda (varijabilna)

1,01 kn/m3

0,13 kn

1,14 kn

- osnovna cijena vodne usluge  pročišćavanje otpadnih voda (varijabilna)

0,86 kn/m3

0,11 kn

0,97 kn

- cijena vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

115 kn/m3

14,95 kn

129,95 kn

- cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici**

0,61 kn/m3

0,08 kn

0,69 kn

- cijena vodne usluge pročišćavanja  otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici**

0,52 kn/m3

0,07 kn

0,59 kn

Korisnici  poslovnih prostora 

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga skupljanja otpadnih voda

 2,70 kn

/mjesečno

0,35 kn

3,05 kn

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga pročišćavanja otpadnih voda

1,80 kn

/mjesečno

0,23 kn

2,03 kn

- osnovna cijena vodne usluge  skupljanja otpadnih voda (varijabilna)

1,51  kn/m3

0,20 kn

1,71 kn

- osnovna cijena vodne usluge  pročišćavanje otpadnih voda (varijabilna)

2,24 kn/m3

0,29 kn

2,53 kn

- cijena vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

138,00 kn/m3

17,94 kn

155,94 kn

**primjenjuje se od 01.01.2020. g prema odluci Skupštine društva od 23.12.2019. g. 

Cjenik vodnih usluga  primjenjuje  se od 01.04.2015.

Kategorija

**primjenjuje se od 01.01.2020. g prema odluci Skupštine društva od 23.12.2019. g.

Cijena bez PDV-a

PDV

13%

Ukupna cijena
Korisnici u stambenim prostorima      
-fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga skupljanja otpadnih voda  2,70 kn/mjesečno 0,35 kn 3,05 kn
-fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga pročišćavanja otpadnih voda 1,80 kn/mjesečno 0,23 kn 2,03 kn
– osnovna cijena vodne usluge  skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 1,01 kn/m3 0,13 kn 1,14 kn
– osnovna cijena vodne usluge  pročišćavanje otpadnih voda (varijabilna) 0,86 kn/m3 0,11 kn 0,97 kn
– cijena vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama 115 kn/m3 14,95 kn 129,95 kn
 – cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi građani   ( 60% osnovne cijene) 0,60 kn/m3 0,08 kn 0,68 kn
– cijena vodne usluge pročišćavanja  otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi građani   ( 60% osnovne cijene) 0,51 kn/m3 0,07 kn 0,58 kn
Korisnici  poslovnih prostora      
-fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga skupljanja otpadnih voda  2,70 kn/mjesečno 0,35 kn 3,05 kn
-fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga pročišćavanja otpadnih voda 1,80 kn/mjesečno 0,23 kn 2,03 kn
– osnovna cijena vodne usluge  skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 1,51  kn/m3 0,20 kn 1,71 kn
– osnovna cijena vodne usluge  pročišćavanje otpadnih voda (varijabilna) 2,24 kn/m3 0,29 kn 2,53 kn
cijena vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama 138,00 kn/m3 17,94 kn 155,94 kn

 

OSTALO

Cjenik ostalih usluga i radova  primjenjuje  se od 15.01.2018.

       CIJENA  PDV 25 % CIJENA S PDV-om 25%
1. DOBAVA I POSTAVA LOKOTA        
  Lokot kom     37,76 kn       9,44 kn   47,20 kn
2. IZMJENA (demontaža te ponovna montaža), POPRAVAK I BAŽDARENJE VODOMJERA     CIJENA  PDV 25 % CIJENA S PDV-om 25%
  (STARI ZA NOVI)        
  profil vodomjera        
           
  Ø 3/4" kom 294,05 kn        73,51 kn     367,56 kn
  Ø 1" kom 328,30 kn        82,08 kn     410,38 kn
  Ø 5/4" kom 378,35 kn        94,59 kn       472,94 kn
  Ø 6/4" kom 445,62 kn      111,41 kn      557,03 kn
   - za vodomjere većeg profila od Ø 6/4" - prema stvarnim troškovima        
           
           
           
3. ZAHTJEV ZA PRIKLJUČAK    CIJENA  PDV 25 % CIJENA S PDV-om 25%
           
      164,00 kn        41,00 kn     205,00 kn
4. SKIDANJE I PONOVNA UGRADNJA VODOMJERA    CIJENA  PDV 25 % CIJENA S PDV-om 25%
           
  profil vodomjera        
           
  Ø 3/4" kom     576,18 kn      144,05 kn 720,23 kn
  Ø 1" kom  658,13 kn      164,53 kn    822,66 kn
   - za vodomjere većeg profila od Ø 1" - prema stvarnim troškovima        
5. TROŠKOVI DEMONTAŽE VODOMJERA I BLINDIRANJE PRIKLJUČNE CIJEVI     CIJENA  PDV 25 % CIJENA S PDV-om 25%
  profil cijevi        
  Ø 3/4" Ø 1" kom 322,11 kn    80,53 kn     402,64 kn
   - za vodomjere većeg profila od fi 1" prema stvarnim troškovima        
   - ostali načini isključenja ili demontaže vodomjera (na glavnom cjevovodu,
na ugradbenoj garnituri) - prema stvarnim troškovima
       
       
6. KAZNA ZA NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE VODNIH USLUGA    CIJENA  PDV 25 % CIJENA S PDV-om 25%
           
   ne podliježe oporezivanju sukladno članku 25. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13 do 1/21).      5.000,00 kn 0,00 kn      5.000,00 kn
7. PRIKLJUČAK NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE        
   - prema troškovniku i ponudi isporučitelja        

Radno vrijeme sa strankama Odjela Odnosi s korisnicima (sala za korisnike) je radnim danima (ponedjeljak–petak),u vremenu od 08:00 do 14:00 sati,s dnevnom stankom u vremenu od 10:00 do 10:30 sati

Vrh