Naslovnica / Dokumenti / Cjenik

Cjenik

  • Podijeli:

Cjenik vodnih usluga Zagorskog vodovoda d.o.o.

  

Primjenjuje se:

- cijena javne vodoopskrbe- od 1. 4. 2016. g. –

Odluka
86,22 KB

- cijena odvodnje, pročišćavanja otpadnih voda i crpljenja i odvoda otpadnih voda iz septičkih jama - od 1. 3. 2015. g. – 

Odluka
498,01 KB

- cijena za socijalno ugrožene stanovnike - od 1. 1. 2020. g. –

Odluka
399 KB

- odluka o naknadi za razvoj - od 9. 7. 2022. g. – 

Odluka
186,77 KB

 

 

Javna vodoopskrba

 Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

A) Osnovni cjenik po m3 isporuke (sve kategorije)

Kategorija

Osnovna cijena po m3

Naknada za razvoj po m3  *

Naknada za korištenje po m3  *

Naknada za zaštitu po m3  *

PDV 13%

(1×13%)

UKUPNA CIJENA (1+2+3+4+5)

1

2

3

4

5

6

Gospodarstvo

(obračun naknade za zaštitu-HV)

1,26485 €

0,09291 €

0,37826 €1

0,16 €

1,90

9,53 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,24 kn

14,32 kn

Gospodarstvo

(obračun naknade za zaštitu-ZV)

1,26485 €

0,09291 €

0,37826 €1

0,17917579 €1

0,16 €

2,08 €

9,53 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,35 kn

1,24 kn

15,67 kn

Domaćinstva i stanari

1,07373 €

0,09291 €

0,37826 €1

0,17917579 €1

0,14 €

1,86 €

8,09 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,35 kn

1,05 kn

14,04 kn

Domaćinstva i stanari –socijalno  ugroženi stanovnici

0,64371 €

0,09291 €

0,37826 €1

0,17917579 €1

0,08 €

1,37 €

4,85 kn

0,70 kn

2,85 kn

1,35 kn

0,63 kn

10,38 kn

B) Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu

Kategorija

Osnovna cijena

mjesečno

PDV (1×13%)

UKUPNO (1+2)

1

2

3

– sve kategorije

1,99 €

0,26 €

2,25 €

15,00 kn

1,95 kn

16,95 kn

– domaćinstva i stanari –socijalno ugroženi  stanovnici

1,19 €

0,16 €

1,35 €

9,00 kn

1,17 kn

10,17 kn

* Neoporeziv po čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u

1 Visina naknade u EUR-u prema naputku Hrvatskih voda- Klasa: 401-05/22-01/0000101, Urbroj: 374-1-9-22-2, od 21. 12. 2022.

 

Napomena:

Naknada za zaštitu obračunava se korisnicima spojenim na uređaj za pročišćavanje prema rješenju Hrvatskih voda od 1.1. 2022. g. po cijeni kako slijedi:

-      UPOV Kumrovec prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-10/22-03/0000010, Urbroj: 374-25-3-22-1, od 26. 1. 2022. godine- k2=0,3, po  cijeni 0,05375274 €/m3 (0,41 kn/m3)

-      UPOV Jurjevec prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-10/22-03/0000008, Urbroj: 374-25-3-22-1, od 26. 1. 2022. godine- k2=0,3, po  cijeni 0,05375274 €/m3 (0,41 kn/m3)

-      UPOV Dol Klanječki prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-10/22-03/0000009, Urbroj: 374-25-3-22-1, od 26. 1. 2022. godine- k2=0,7, po  cijeni 0,12542305 €/m3 (0,95 kn/m3)

Javna odvodnja

 Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Kategorija

Jed. mjere

Osnovna cijena

PDV

13%

UKUPNA CIJENA

(1+2)

 

 

1

2

3

Korisnici u stambenim prostorima  

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga skupljanja otpadnih voda

mjesec

0,36 €

0,05 €

0,41 €

2,70 kn

0,35 kn

3,05 kn

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga skupljanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici**

mjesec

0,22 €

0,03 €

0,25 €

1,62 kn

0,21 kn

1,83 kn

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga pročišćavanja otpadnih voda

mjesec

0,24 €

0,03 €

0,27 €

1,80 kn

0,23 kn

2,03 kn

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga pročišćavanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici**

mjesec

0,14 €

0,02 €

0,16 €

1,08 kn

0,14 kn

1,22 kn

- osnovna cijena vodne usluge  skupljanja otpadnih voda (varijabilna)

m3

0,13405 €

0,02 €

0,15 €

1,01 kn

0,13 kn

1,14 kn

- osnovna cijena vodne usluge  pročišćavanje otpadnih voda (varijabilna)

m3

0,11414 €

0,01 €

0,12 €

0,86 kn

0,11 kn

0,97 kn

- cijena vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

m3

15,26 €

1,98 €

17,24 €

115,00 kn

14,95 kn

129,95 kn

- cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici**

m3

0,08096 €

0,01 €

0,09 €

0,61 kn

0,08 kn

0,69 kn

- cijena vodne usluge pročišćavanja  otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici**

m3

0,06902 €

0,01 €

0,08 €

0,52 kn

0,07 kn

0,59 kn

Korisnici  poslovnih prostora 

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga skupljanja otpadnih voda

mjesec

0,36 €

0,05 €

0,41 €

2,70 kn

0,35 kn

3,05 kn

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga pročišćavanja otpadnih voda

mjesec

0,24 €

0,03 €

0,27 €

1,80 kn

0,23 kn

2,03 kn

- osnovna cijena vodne usluge  skupljanja otpadnih voda (varijabilna)

m3

0,20041 €

0,03 €

0,23 €

1,51 kn

0,20 kn

1,71 kn

- osnovna cijena vodne usluge  pročišćavanje otpadnih voda (varijabilna)

m3

0,29730 €

0,04 €

0,34 €

2,24 kn

0,29 kn

2,53 kn

- cijena vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

m3

18,32 €

2,38 €

20,70 €

138,00 kn

17,94 kn

155,94 kn

Cjenik ostalih usluga Zagorskog vodovoda d.o.o.

 

Primjenjuje se od 15. 1. 2018. g. – 

Odluka
177,35 KB

Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Red.

broj

 Opis

Jed. mjere

Cijena

PDV 25%

UKUPNA CIJENA

(1+2)

 

 

 

1

2

3

Dobava i postava lokota

kom

5,01 €

1,25 €

6,26 €

37,76 kn

9,44 kn

47,20 kn

Izmjena (demontaža te ponovna montaža), popravak i baždarenje vodomjera  (stari za novi)

 

 

 

 

profil Ø 3/4"

kom

39,03 €

9,76 €

48,79 €

294,05 kn

73,51 kn

367,56 kn

profil Ø 1"

kom

43,57 €

10,89 €

54,46 €

328,30 kn

82,08 kn

410,38 kn

profil Ø 5/4"

kom

50,22 €

12,56 €

62,78 €

378,35 kn

94,59 kn

472,94 kn

profil Ø 6/4"

kom

59,14 €

14,79 €

73,93 €

445,62 kn

111,41 kn

557,03 kn

- za vodomjere većeg profila od Ø 6/4" - prema stvarnim troškovima

kom

-

-

-

Zahtjev za priključak

kom

21,77 €

5,44 €

27,21 €

164,00 kn

41,00 kn

205,00 kn

Skidanje i ponovna ugradnja vodomjera

 

 

 

 

profil Ø 3/4"

kom

76,47 €

19,12 €

95,59 €

576,18 kn

144,05 kn

720,23 kn

profil Ø 1"

kom

87,35 €

21,84 €

109,19 €

658,13 kn

164,53 kn

822,66 kn

- za vodomjere većeg profila od Ø 1" - prema stvarnim troškovima

kom

-

-

-

Troškovi demontaže vodomjera i blindiranje priključne cijevi

 

 

 

profil Ø 3/4" Ø 1"

kom

42,75 €

10,69 €

53,44 €

322,11 kn

80,53 kn

402,64 kn

- za vodomjere većeg profila od fi 1" prema stvarnim troškovima

kom

-

-

-

- ostali načini isključenja ili demontaže vodomjera (na glavnom cjevovodu, na ugradbenoj garnituri) - prema stvarnim troškovima

kom

-

-

-

Kazna za neovlašteno korištenje vodnih usluga
(ne podliježe oporezivanju sukladno članku 25. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13 do 1/21). 

kom

663,61 €

0,00 €

663,61 €

5.000,00 kn

0,00 kn

5.000,00 kn

Priključak na komunalne vodne građevine- prema troškovniku i ponudi isporučitelja

kom

-

-

-

    Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh