Naslovnica / Dokumenti / Cjenik

Cjenik

  • Podijeli:

Cjenik vodnih usluga Zagorskog vodovoda d.o.o.

  

Primjenjuje se:

- cijena javne vodoopskrbe- od 1. 4. 2016. g. –

Odluka
86,22 KB

- cijena odvodnje, pročišćavanja otpadnih voda i crpljenja i odvoda otpadnih voda iz septičkih jama - od 1. 3. 2015. g. – 

Odluka
498,01 KB

- cijena za socijalno ugrožene stanovnike - od 1. 1. 2020. g. –

Odluka
399 KB

- odluka o naknadi za razvoj - od 9. 7. 2022. g. – 

Odluka
186,77 KB

 

 

Javna vodoopskrba

A) Osnovni cjenik po m3 isporuke (sve kategorije)

Kategorija

Osnovna cijena po m3

Naknada za razvoj po m3  *

Naknada za korištenje po m*

Naknada za zaštitu po m*

PDV 13%

(1×13%)

UKUPNA CIJENA (1+2+3+4+5)

1

2

3

4

5

6

Gospodarstvo

(obračun naknade za zaštitu-HV)

1,26485 €

0,09291 €

0,37826 €1

0,16 €

1,90

Gospodarstvo

(obračun naknade za zaštitu-ZV)

1,26485 €

0,09291 €

0,37826 €1

0,17917579 €1

0,16 €

2,08 €

Domaćinstva i stanari

1,07373 €

0,09291 €

0,37826 €1

0,17917579 €1

0,14 €

1,86 €

Domaćinstva i stanari –socijalno  ugroženi stanovnici

0,64424 €

0,09291 €

0,37826 €1

0,17917579 €1

0,08 €

1,37 €

B) Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu

Kategorija

Osnovna cijena

mjesečno

PDV (1×13%)

UKUPNO

(1+2)

1

2

3

– sve kategorije

1,99 €

0,26 €

2,25 €

– domaćinstva i stanari – socijalno ugroženi  stanovnici

1,19 €

0,16 €

1,35 €

* Neoporeziv po čl. 33. st. 3. Zakona o PDV-u

1 Visina naknade u EUR-u prema naputku Hrvatskih voda- Klasa: 401-05/22-01/0000101, Urbroj: 374-1-9-22-2, od 21. 12. 2022.

 

Napomena:

Naknada za zaštitu obračunava se korisnicima spojenim na uređaj za pročišćavanje prema korektivnom koeficijentu po rješenjima u nastavku: 

-      UPOV Kumrovec prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-10/24-03/0000214, Urbroj: 374-25-3-24-1, od 20. 3. 2024. godine- k2=0,3, po cijeni 0,05375274 €/m3 od 25. 3. 2024.

-      UPOV Jurjevec prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-10/24-03/0000216, Urbroj: 374-25-3-24-1, od 25. 3. 2024. godine- k2=0,3, po cijeni 0,05375274 €/m3 od 29. 3. 2024.

-      UPOV Krapinske Toplice prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-10/24-03/0000215, Urbroj: 374-25-3-24-1, od 20. 3. 2024. godine- k2=0,7, po cijeni 0,125423 €/m3 od 25. 3. 2024.

-      UPOV Dol Klanječki prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-10/24-03/0000218, Urbroj: 374-25-3-24-1, od 25. 3. 2024. godine- k2=0,3, po cijeni 0,05375274 €/m3 od 29. 3. 2024.

-      UPOV Belečka Selnica prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-10/24-03/0000219, Urbroj: 374-25-3-24-1, od 25. 3. 2024. godine- k2=0,3, po cijeni 0,05375274 €/m3 od 29. 3. 2024.

-      UPOV Hum na Sutli prema Rješenju Hrvatskih voda, Klasa: UP/I-325-10/24-03/0000217, Urbroj: 374-25-3-24-1, od 22. 3. 2024. godine- k2=0,3, po cijeni 0,05375274 €/m3 od 27. 3. 2024.

Javna odvodnja

  

Kategorija

Jed. mjere

Osnovna cijena

PDV

13%

UKUPNA CIJENA

(1+2)

 

 

1

2

3

Korisnici u stambenim prostorima  

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga skupljanja otpadnih voda

mjesec

0,36 €

0,05 €

0,41 €

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga skupljanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici**

mjesec

0,22 €

0,03 €

0,25 €

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga pročišćavanja otpadnih voda

mjesec

0,24 €

0,03 €

0,27 €

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga pročišćavanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici**

mjesec

0,14 €

0,02 €

0,16 €

- osnovna cijena vodne usluge  skupljanja otpadnih voda (varijabilna)

m3

0,13405 €

0,02 €

0,15 €

- osnovna cijena vodne usluge  pročišćavanje otpadnih voda (varijabilna)

m3

0,11414 €

0,01 €

0,12 €

- cijena vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

m3

15,26 €

1,98 €

17,24 €

- cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici**

m3

0,08043 €

0,01 €

0,09 €

- cijena vodne usluge pročišćavanja  otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi stanovnici**

m3

0,06848 €

0,01 €

0,08 €

Korisnici  poslovnih prostora 

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga skupljanja otpadnih voda

mjesec

0,36 €

0,05 €

0,41 €

- fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga pročišćavanja otpadnih voda

mjesec

0,24 €

0,03 €

0,27 €

- osnovna cijena vodne usluge  skupljanja otpadnih voda (varijabilna)

m3

0,20041 €

0,03 €

0,23 €

- osnovna cijena vodne usluge  pročišćavanje otpadnih voda (varijabilna)

m3

0,29730 €

0,04 €

0,34 €

- cijena vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama

m3

18,32 €

2,38 €

20,70 €

Cjenik vodnih usluga Zagorskog vodovoda d.o.o. za korisnike s vodoopskrbnog područja preuzetog društva VIOP d.o.o. Pregrada -primjenjuje se od 19.01.2023. -cjenik možete preuzeti

Cjenik ostalih usluga Zagorskog vodovoda d.o.o.

 

Primjenjuje se od 04. 09. 2023. g. – 

Red. Br.

Opis

Količina

 Cijena

PDV 25 %

Ukupno

1

2

(1+2)

ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE NA KVG, REKONSTRUKCIJU ILI PREMJEŠTAJ PRIKLJUČKA

kom

23,00 €

5,75 €

28,75 €

PRIKLJUČAK NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE  - prema troškovniku i ponudi isporučitelja

kom

-

-

-

IZMJENA, POPRAVAK I BAŽDARENJE VODOMJERA (prema profilu vodomjera)

 

 

 

 

 

Vodomjer DN 15 mm

kom

73,26 €

18,32 €

91,58 €

 

Vodomjer DN 20 mm

kom

76,86 €

19,22 €

96,08 €

 

Vodomjer DN 25 mm

kom

82,20 €

20,55 €

102,75 €

 

Vodomjer DN 32 mm

kom

81,55 €

20,39 €

101,94 €

 

Vodomjer DN 40 mm

kom

86,95 €

21,74 €

108,69 €

 

 - za vodomjere većeg profila od DN 40 mm - prema obračunu isporučitelja

kom

-

-

-

OBUSTAVA I PONOVNA USPOSTAVA ISPORUKE VODNE USLUGE (prema profilu vodomjera)

 

 

 

 

 

Vodomjer DN 20 mm

kom

95,88 €

23,97 €

119,85 €

 

Vodomjer DN 25 mm

kom

105,70 €

26,43 €

132,13 €

 

 - za vodomjere većeg profila od DN 25 MM - prema obračunu isporučitelja

kom

-

-

-

ISKLJUČENJE S KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA NA ZAHTJEV KORISNIKA  ( čl. 59. Zakona o vodnim uslugama NN 66/19 .) 

(prema profilu priključne cijevi)

 

 

 

 

 

Vodomjer DN 20 mm

kom

68,13 €

17,03 €

85,16 €

 

Vodomjer DN 25 mm

kom

71,04 €

17,76 €

88,80 €

 

za vodomjere većeg profila od DN 25 mm prema obračunu isporučitelja

kom

-

-

-

 

ostali načini isključenja ili demontaže vodomjera (na glavnom cjevovodu,
na ugradbenoj garnituri) - prema obračunu isporučitelja

kom

-

-

-

PONOVNO PRIKLJUČENJE NA KVG NA ZAHTJEV KORISNIKA  ( čl. 59. Zakona o vodnim uslugama NN 66/19 .) 

 

 

 

 

 

Vodomjer DN 20 mm

kom

82,23 €

20,56 €

102,79 €

 

Vodomjer DN 25 mm

kom

89,14 €

22,29 €

111,43 €

 

za vodomjere većeg profila od DN 25 mm prema obračunu isporučitelja

kom

-

-

-

 

ostali načini isključenja ili demontaže vodomjera (na glavnom cjevovodu,
na ugradbenoj garnituri) - prema obračunu isporučitelja

kom

-

-

-

DOBAVA I POSTAVA LOKOTA

kom

5,13 €

1,28 €

6,41 €

NAKNADA ZA PROTUPRAVNO PRIKLJUČENJE NA KVG (prema čl. 62. Zakona o vodnim uslugama NN 66/19.)

kom

-

*

-

NAKNADA ZA OŠTEĆENJE VODOMJERA I ELEMENTATA PRIKLJUČKA (ovjerne oznake, plombi)
*ne podliježe oporezivanju sukladno članku 25. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13 do 1/21).

kom

663,61 €

*

663,61 €   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh