Naslovnica / Dokumenti / Cjenik

Cjenik

  • Podijeli:

Cjenik vodne usluge Zagorskog vodovoda d.o.o.

Javna vodoopskrba

Primjenjuje se od 01.08.2016. godine.

A) Osnovni cjenik po m3 isporuke (sve kategorije)
Kategorija Osnovna cijena kn/m3 Naknada za razvoj kn/m3 Naknada za korištenje kn/m3 Naknada za zaštitu kn/m3 PDV (1×13%) UKUPNO (1+2+3+4+5)
1 2 3 4 5 6
Gospodarstvo 9,53 kn 0,70 kn 2,85 kn 1,24 kn 14,32 kn
Gospodarstvo(zaračunavamo naknadu za zaštitu) 9,53 kn 0,70 kn 2,85 kn 1,35 kn 1,24 kn 15,67 kn
Gospodarstvo (priključeni na UPOV-u  Kumrovecu, Jurjevec, Krapinske Toplice) 9,53 kn 0,70 kn 2,85 kn 0,41 kn* 1,24 kn 15,27 kn
Domaćinstva i stanari 8,09 kn 0,70 kn 2,85 kn 1,35 kn 1,05 kn 14,04 kn
Domaćinstva i stanari (priključeni na UPOV-u  Kumrovecu, Jurjevec, Krapinske Toplice) 8,09 kn 0,70 kn 2,85 kn 0,41 kn* 1,05 kn 13,64 kn
B) Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu
– za sve kategorije 15,00 kn +1,95kn( PDV 13%) = 16,95 kn
C) Socijalno ugrožene kategorije plaćaju 60% osnovne cijene m3

*Primjenjuje se od 01.02.2019. godine. -Izmjena naknade za zaštitu prema Rješenju Hrvatskih voda: UPOV Kumrovec k2 = 0,3 – Klasa: UP/I-325-08/19-04/0000077, Urbroj: 374-25-3-19-1, od 18.03.2019., UPOV Krapinske Toplice k2 = 0,3 – Klasa: UP/I-325-08/19-04/0000076, Urbroj: 374-25-3-19-1, od 18.03.2019., UPOV Jurjevec k2 = 0,3 – Klasa: UP/I-325-08/19-04/0000122, Urbroj: 374-25-3-19-1, od 18.03.2019.

Primjenjuje se od 01.08.2016. godine.

A) Osnovni cjenik po m3 isporuke (sve kategorije)
Kategorija Osnovna cijena kn/m3 Naknada za razvoj kn/m3 Naknada za korištenje kn/m3 Naknada za zaštitu kn/m3 PDV (1×13%) UKUPNO (1+2+3+4+5)
1 2 3 4 5 6
Gospodarstvo 9,53 kn 0,70 kn 2,85 kn 1,24 kn 14,32 kn
Gospodarstvo(zaračunavamo naknadu za zaštitu) 9,53 kn 0,70 kn 2,85 kn 1,35 kn 1,24 kn 15,67 kn
Gospodarstvo (priključeni na uređaj za pročišćavanje u  Kumrovcu) 9,53 kn 0,70 kn 2,85 kn 0,95 kn* 1,24 kn 15,27 kn
Domaćinstva i stanari 8,09 kn 0,70 kn 2,85 kn 1,35 kn 1,05 kn 14,04 kn
Domaćinstva i stanari (priključeni na uređaj za pročišćavanje u Kumrovcu) 8,09 kn 0,70 kn 2,85 kn 0,95 kn* 1,05 kn 13,64 kn
B) Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu
– za sve kategorije 15,00 kn +1,95kn( PDV 13%) = 16,95 kn
C) Socijalno ugrožene kategorije plaćaju 60% osnovne cijene m3

 *Primjenjuje se od 01.04.2018. godine. -Izmjena naknade za zaštitu prema Rješenju Hrvatskih voda, KLASA: UP/I-325-08/18-04/000444, URBROJ: 374-25-3-18-2, od 21.03.2018. godine (korek. koef. K2=0,70 Kumrovec)

Primjenjivao se od 01.04.2016. do 01.08.2016. godine.

A) Osnovni cjenik po m3 isporuke (sve kategorije)
Kategorija
Osnovna
cijena
kn/m3
Naknada za razvoj kn/m3
Naknada za korištenje kn/m3
Naknada
za zaštitu kn/m3
PDV (1×13%)
UKUPNO (1+2+3+4+5)
1
2
3
4
5
6
Gospodarstvo
9,53 kn
0,50 kn
2,85 kn
1,24 kn
14,12 kn
Gospodarstvo(zaračunavamo naknadu za zaštitu)
9,53 kn
0,50 kn
2,85 kn
1,35 kn
1,24 kn
15,47 kn
Gospodarstvo

(priključeni na uređaj za pročišćavanje u Kumrovcu  i Kr. Toplicama. Obračunavamo naknadu za zaštitu)

9,53 kn
0,50 kn
2,85 kn
1,35 kn*
1,24 kn
15,47  kn
Domaćinstva i stanari
8,09 kn
0,50 kn
2,85 kn
1,35 kn
1,05 kn
13,84 kn
Domaćinstva i stanari
(priključeni na uređaj za pročišćavanje u Kumrovcu i  Kr. Toplicama. Obračunavamo naknadu za zaštitu)
8,09 kn
0,50 kn
2,85 kn
1,35 kn*
1,05 kn
13,84 kn
B) Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu
– za sve kategorije
15,00 kn +1,95kn( PDV 13%) = 16,95 kn
C) Socijalno ugrožene kategorije plaćaju 60% osnovne cijene m3

* Prema Rješenju Hrvatskih voda od 01.02.2016. godine korek.koef. K2=1 (Krap.Topl.,Kumrovec)

Odluku Uprave o visini cijene vodnih usluga možete pogledati 

Primjenjivao se od 01.04.2014. do 31.03.2016. godine 

A) Osnovni cjenik po m3 isporuke (sve kategorije)
Kategorija
Osnovna
cijena
 kn/m3
Naknada za razvoj kn/m3
Naknada za korištenje kn/m3
Naknada
za zaštitu kn/m3
PDV (1×13%)
UKUPNO (1+2+3+4+5)
1
2
3
4
5
6
Gospodarstvo
9,73 kn
0,50 kn
2,85 kn
1,26 kn
14,34 kn
Gospodarstvo(zaračunavamo naknadu za zaštitu)
9,73 kn
0,50 kn
2,85 kn
1,35 kn
1,26 kn
15,69 kn
Gospodarstvo (priključeni na uređaj za
pročišćavanje u Kumrovecu. Mi zaračunavamo naknadu za zaštitu)
9,73 kn
0,50 kn
2,85 kn
0,41 kn
1,26 kn
14,75 kn
Domaćinstva i stanari
8,29 kn
0,50 kn
2,85 kn
1,35 kn
1,08 kn
14,07 kn
Domaćinstva i stanari
(priključeni na uređaj za
pročišćavanje u Kumrovcu. Mi zaračuna-
vamo naknadu za zaštitu)
8,29 kn
0,50 kn
2,85 kn
0,41 kn
1,08 kn
13,67 kn
B) Mjesečna naknada za opskrbnu uslugu
– za sve kategorije
15,00 kn +1,95kn( PDV 13%) = 16,95 kn
C) Socijalno ugrožene kategorije plaćaju 60% osnovne cijene m3

Primjenjuje se od 01.02.2015. godine (od 01.04. 2014.g. Uredba o izmjenama i dopuni uredbe o visini naknade za korištenje voda NN10/14), od 01.02.2015.g. Izmjena naknade za zaštitu prema Rješenju Hrvatskih voda Klasa: UP/I-325-98/15-04/0200011, Urbroj: 374-25-3-15-3, od 06.02.2015. godine)

Javna odvodnja

Cjenik vodnih usluga  primjenjuje  se od 01.04.2015.

Kategorija Cijena bez PDV-a

PDV

13%

Ukupna cijena
Korisnici u stambenim prostorima      
-fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga skupljanja otpadnih voda  2,70 kn/mjesečno 0,35 kn 3,05 kn
-fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga pročišćavanja otpadnih voda 1,80 kn/mjesečno 0,23 kn 2,03 kn
– osnovna cijena vodne usluge  skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 1,01 kn/m3 0,13 kn 1,14 kn
– osnovna cijena vodne usluge  pročišćavanje otpadnih voda (varijabilna) 0,86 kn/m3 0,11 kn 0,97 kn
– cijena vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama 115 kn/m3 14,95 kn 129,95 kn
 – cijena vodne usluge skupljanja otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi građani   ( 60% osnovne cijene) 0,60 kn/m3 0,08 kn 0,68 kn
– cijena vodne usluge pročišćavanja  otpadnih voda koju plaćaju socijalno ugroženi građani   ( 60% osnovne cijene) 0,51 kn/m3 0,07 kn 0,58 kn
Korisnici  poslovnih prostora      
-fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga skupljanja otpadnih voda  2,70 kn/mjesečno 0,35 kn 3,05 kn
-fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga pročišćavanja otpadnih voda 1,80 kn/mjesečno 0,23 kn 2,03 kn
– osnovna cijena vodne usluge  skupljanja otpadnih voda (varijabilna) 1,51  kn/m3 0,20 kn 1,71 kn
– osnovna cijena vodne usluge  pročišćavanje otpadnih voda (varijabilna) 2,24 kn/m3 0,29 kn 2,53 kn
cijena vodne usluge crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama 138,00 kn/m3 17,94 kn 155,94 kn

OSTALO

Cjenik ostalih usluga i radova  primjenjuje  se od 15.01.2018. Cijene su bez PDV.

Zahtjev za priključak – pojedinačno – 164,00 kn
Skidanje i ponovna ugradnja vodomjera

– vodomjer fi 3/4″   576,18 kn

– vodomjer fi 1″      658,13 kn

IZMJENA (demontažate ponovna montaža) popravka i baždarenja vodomjera

- vodomjer fi ¾“   294,05 kn

- vodomjer fi 1“     328,30 kn

- vodomjer fi 5/4“  378,35 kn

- vodomjer 6/4“     445,62 kn

za vodomjere većeg profila prema stvarnim troškovima

Baždarenje

- vodomjer fi ¾“    130,14 kn

- vodomjer fi 1“     164,39 kn

- vodomjer fi 5/4“  214,44 kn

- vodomjer 6/4“     281,71 kn

Troškovi demontaže vodomjera i blindiranje priključne cijevi 

 -vodomjer fi ¾“ i  fi 1“   322,11 kn

 - za vodomjere većeg profila prema stvarnim troškovim

Ostali načini isključenja (na cjevovodu, ugradbenoj garnituri)

-prema stvarnim troškovim

Kazna za neovlašteno korištenje vodnih usluga

5000,00 kn
Dobava i postava lokota  37,76 kn

Priključak na komunalne vodne građevime prema troškovniku i ponudi isporučitelja

Vrh