Naslovnica / O nama / O nama

O nama

  • Podijeli:

Zagorski vodovod d.o.o. je danas najveće komunalno poduzeće na prostoru Krapinsko-zagorske županije, u vlasništvu je 27 jedinica lokalne samouprave (JLS), bavi se djelatnošću javne vodoopskrbe i javne odvodnje, djeluje na području Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije i opskrbljuje vodom oko 90.000 stanovnika preko više od 31.000 priključaka.

U sustav javne vodoopskrbe Zagorskog vodovoda d.o.o. uključeno je 6 izvorišta, 60 vodosprema, te 80 hidroforskih i pumpnih postrojenja. Ukupna razvodna mreža javne vodoopskrbe iznosi preko 2.000 km.

U sustav javne odvodnje Zagorskog vodovoda d.o.o. uključena su 4 UPOV-a i 5 crpnih stanica. Ukupna razvodna mreža javne odvodnje iznosi preko 250 km.

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh