Naslovnica / O nama / O nama

O nama

  • Podijeli:

Zagorski vodovod d.o.o. je danas najveće komunalno poduzeće na prostoru Krapinsko-zagorske županije, u vlasništvu je 26 jedinica lokalne samouprave (JLS), bavi se djelatnošću javne vodoopskrbe i javne odvodnje, djeluje na području Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije i opskrbljuje vodom oko 90.000 stanovnika preko više od 31.000 priključaka.

U sustav javne vodoopskrbe Zagorskog vodovoda d.o.o. uključeno je 6 izvorišta, 60 vodosprema, te 80 hidroforskih i pumpnih postrojenja. Ukupna razvodna mreža javne vodoopskrbe iznosi preko 2.000 km.

U sustav javne odvodnje Zagorskog vodovoda d.o.o. uključena su 4 UPOV-a i 5 crpnih stanica. Ukupna razvodna mreža javne odvodnje iznosi preko 250 km.

Vrh