Naslovnica / O nama / Povijest

Povijest

  • Podijeli:

Krajem 50-ih godina prošlog stoljeća zbog ubrzane industrijalizacije i urbanizacije naselja vodoopskrba je počela predstavljati sve veći problem. U ondašnjem Kotaru Krapina (današnja Županija) započele su pripreme za projektiranje i ishođenje potrebitih dozvola, a sve u svrhu početka izgradnje organiziranog sustava distribucije zapadnog dijela naše Županije.

Na ondašnjim nadležnim tijelima Rješenjem o osnivanju dana 19. travnja 1960. godine osnovano je Komunalno poduzeće za izgradnju vodovoda Lobor-Zabok- Konjščina koje danas nosi naziv Zagorski vodovod d.o.o.. Sjedište novoosnovanog pouzeća bilo je u Bedekovčini. Kao glavno izvorište za opskrbu tog prvog organiziranog sustava distribucije vode na području naše Županije određeno je izvorište Lobor podno Ivančice. Odmah po osnivanju poduzeća započinje izgradnja zgrade filterskih polja, taložnica, te uređenje vodozahvata na izvorištu Lobor. Započinje se i sa izgradnjom magistralnih cjevovoda, te paralelno s njima i izgradnja vodosprema Zlatar, Kaštel, Jertovec, Bedekovčina, Zabok, Plavinka i prekidna komora Bukovec.

Novoizgrađeni sustav službeno je pušten u rad 27. srpnja 1967. godine, te su prvu vodu dobili stanovnici na području Zlatara, Zlatar Bistrice, Konjščine i Zaboka. Vrlo brzo uvidjelo se da potrebe za vodom iz dana rastu, te se kreće u daljnje projektiranje i razvoj sustava i širenje sustava na zapadni dio naše Županije. 1970. godine započinje izgradnja izvorišta Šibice, a 1974. godine potpisan je sporazum o zajedničkom ulaganju i zajedničkom iskorištavanju tog izvorišta. Paralelno sa izgradnjom izvorišta Šibice pristupa se izgradnji Južno-zagorskog vodovoda tj. magistralnog cjevovoda Ø600 od izvorišta Šibice prema Zaboku do precrpne stanice Gredice. Od 1974. kreće izgradnja zapadnog dijela tog sustava prema Kumrovcu.

Sustav Zagorskog vodovoda do danas kroz sve te godine radio je na širenju svojih primarnih i sekundiranih mreža nastojeći obuhvatiti i opskrbiti vodom što više potrošača jednom od najvažniji životnih potreba- pitkom vodom.

Naša misija je: Bezuvjetno osiguravati stanovništvo i gospodarstvo zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju vrhunske kvalitete te prikupiti i pročistiti otpadne vode i vratiti ih u prirodne recipijente bez onečišćenja koje mogu ugroziti okoliš.

Naša vizija je: biti među vodećim poduzećima u Hrvatskoj po kvaliteti pruženih usluga javne vodoopskrbe i prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, na zadovoljstvo naših korisnika i svih zainteresiranih strana, bez narušavanja sklada prirode koja nas okružuje

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh