Naslovnica / Djelatnosti / Vodoopskrba / Kontrola Kvalitete Vode

Kontrola Kvalitete Vode

  • Podijeli:

Sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 64/15), Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 104/17), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 115/18) te Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17) u Zagorskom vodovodu redovito se obavlja kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju. Pravne osobe koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe moraju osigurati sustavno i stalno praćenje vode za ljudsku potrošnju sukladno Godišnjem planu uzorkovanja kojim su određene točke uzorkovanja te učestalost i vrsta analiza sukladno s Pravilnikom o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju zadovoljavati vodoopskrbni objekti (NN 44/14).

 

Sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17 i NN 115/18) pravna osoba koja obavlja djelatnost javne vodoopskrbe obvezna je uspostaviti sustav samokontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na osnovi analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka – HACCP sustav. Obzirom da je HACCP sustav uveden 2007.g., a kako bi se osigurala još veća zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju u Zagorski vodovod 2016.g. implementirana je norma upravljanja sigurnošću hrane - HRN EN ISO 22 000:2005  u integrirani sustav upravljanja.

 

U 2018. g uzeti su svi planirani uzorci vode za ljudsku potrošnju sukladno Godišnjem planu uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju.

 

Pregled zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 2018. godini obavljao je ovlašteni, akreditirani laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Krapinsko zagorske županije (analiza prerađene vode na obvezne parametre zdravstvene ispravnosti prije isporuke potrošačima i vode u razvodnoj mreži na obvezne parametre te dodatne parametre – proširena analiza) i ovlašteni, akreditirani laboratorij Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – analiza sirove (neprerađene vode) na sve parametre zdravstvene ispravnosti, indikatorske parametre i parametre radioaktivnih tvari. Analiza prerađene vode na obvezne parametre obuhvaća kemijske parametre zdravstvene ispravnosti – nitrite i nitrate, mikrobiološke parametre zdravstvene ispravnosti – Escherichia coli, enterokoki, Pseudomonas aeruginosa te indikatorske parametre – amonijak, boja, kloridi, pH – koncentracija vodikovih iona, miris, mutnoća, okus, slobodni klor, temperatura, utrošak KMnO4, vodljivost, broj kolonija na 36OC/48h i  22OC/22h te ukupne koliforme. Analiza prerađene vode prije isporuke potrošačima obuhvaća sve analize na obvezne parametre te dodatne parametre koji nastaju kao sporedni produkti pri dezinfekciji vode klorom – THM – trihalometani – kloroform, bromdiklormetan, dibromklormetan, bromoform te trikloreten i tetrakloreten.

 

Analiza neprerađene vode (sirove vode) obuhvaća sve parametre zdravstvene ispravnosti, indikatorske parametre te parametre radioaktivnih tvari.

 

Na temelju vrijednosti parametara propisanih Pravilnikom dobivamo uvid o zdravstvenoj ispravnosti te ujedno i kvaliteti vode za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava – Zagorski vodovod.

Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju za 2018. godinu

 

Tabelarni prikaz obveznih i dodatnih parametara prerađene vode za ljudsku potrošnju vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda.

 Uzeto je i analizirano 567 uzoraka prerađene vode za ljudsku potrošnju sukladno Godišnjem planu uzorkovanja.

 (Rezultati analiza prikazani su kao srednje vrijednosti ili min-max uzetih uzoraka u 2018. godini)

Parametar

Mjerna jedinica

M.D.K.

Izvorište Lobor

Izvorište Belečka Selnica

Izvorište Lobor+ Šibice+Mlačine Grabari – miješana voda

Temperatura

OC

25

14,1

14,5

14,5

 

Boja

mg/PtCo skale

 

20

 

<5

 

<5

 

<5

 

Mutnoća

NTU jedinica

 

4

 

0,54

 

0,38

 

0,42

Miris

bez

bez

bez

bez

bez

Okus

bez

bez

bez

bez

bez

pH

pH jedinica

6,5-9,5

7,8

7,7

7,7

Vodljivost

µS/cm

2500

392

422

438

 

Slobodni rez. klor

 

mg/L Cl2

 

0,5

 

0,25

 

0,18

 

0,18

Utrošak KMnO4

mg/L O2

5

<0,5 -1,1

<0,5

<0,5

Amonij

mg/L NH4+

0,5

<0,1

<0,1

<0,1

Nitriti

mg/L NO2-

0,5

<0,1

<0,1

<0,1

Nitrati

mg/L NO3-

50

4,8

3,7

7,0

Kloridi

mg/LCl-

250

1,9

2,5

3,8

THM – ukupno

µg/L

100

<1 – 7,4

<1

<1 – 10,5

Trikloreten i tetrakloreten

 

µg/L

 

10

 

<1

 

<1

 

<1

Kloroform

µg/L

 

<1 - 5,7

<1

<1 – 8,8

Bromdiklormetan

µg/L

 

<1 – 1,7

<1

<1 – 1,7

Dibromklormetan

µg/L

 

<1

<1

<1

Bromoform

µg/L

 

<1

<1

<1

Ukupni koliformi

broj/100ml

0

0

0

0

 

Broj kolonija-36OC/48h

 

broj/1ml

 

100

 

0

 

0

 

0

 

Broj kolonija-22OC/72h

 

broj/1ml

 

100

 

0

 

0

 

0

Pseudomonas aeruginosa

 

broj/100ml

 

0

 

0

 

0

 

0

Escherichia coli

broj/100ml

0

0

0

0

Enterokoki

broj/100ml

0

0

0

0

 

Parametar

Mjerna jedinica

 

MDK

Izvorište Harina Zlaka

Izvorište Mlačine Grabari

Izvorište Osredek Desinički

Temperatura

OC

25

16,0

12,1

12,6

 

Boja

mg/PtCo skale

 

20

 

<5

 

<5

 

<5

Mutnoća

NTU jedinica

4

0,18

0,31

0,25

Miris

bez

bez

bez

bez

bez

Okus

bez

bez

bez

bez

bez

pH

pH jedinica

6,5-9,5

7,5

7,5

7,5

Vodljivost

µS/cm

2500

524

475

593

Slobodni rez. klor

mg/L Cl2

0,5

0,22

0,16

0,18

Utrošak KMnO4

mg/L O2

5

<0,5

<0,5 – 0,55

<0,5

Amonij

mg/L NH4+

0,5

<0,1

<0,1

<0,1

Nitriti

mg/L NO2-

0,5

<0,1

<0,1

<0,1

Nitrati

mg/L NO3-

50

3,0

2,3

<0,1 – 2,9

Kloridi

mg/LCl-

250

5,9

2,1

3,3

THM – ukupno

µg/L

100

<1 – 10,5

<1

<1 – 1,8

Trikloreten i tetrakloreten

 

µg/L

 

10

 

<1

 

<1

 

<1

Kloroform

µg/L

 

<1 – 8,8

<1

<1 – 1,8

Bromdiklormetan

µg/L

 

<1 – 1,7

<1

<1

Dibromklormetan

µg/L

 

<1

<1

<1

Bromoform

µg/L

 

<1

<1

<1

 

Ukupni koliformi

 

broj/100ml

 

0

 

0

 

0

 

0

Broj kolonija-36OC/48h

 

broj/1ml

 

100

 

0

 

0

 

0

Broj kolonija-22OC/72h

 

broj/1ml

 

100

 

0

 

0

 

0

Pseudomonas aeruginosa

 

broj/100ml

 

0

 

0

 

0

 

0

Escherichia coli

broj/100ml

0

0

0

0

Enterokoki

broj/100ml

0

0

0

0

MDK maksimalno dozvoljena koncentracija sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17).

 

Ocjena sukladnosti:

 

Svi analizirani uzorci vode za ljudsku potrošnju isporučene potrošačima u 2018. godini iz javnog vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda SUKLADNI SU Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13), Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 64/15), Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 104/17), Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 115/18) te Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17). Uzorci su uzeti sukladno Godišnjem planu uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju.

 Rukovoditelj kontrole kvalitete vode

Srebrenka Vidović, dipl.ing.kem.

Vrh