Naslovnica / O nama / Sjednice Skupštine društva

DANA 29. STUDENOG 2021. GODINE, S POČETKOM U 11:00 SATI, U OBJEKTU VODOSPREME ZABOK, UL. IVANA I CVIJETE HUIS 20A, ZABOK, ODRŽANA JE SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. SA SLJEDEĆIM DNEVNIM REDOM:

 1.        Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
 2.        Usvajanje predloženog dnevnog reda
 3.        Usvajanje zapisnika sa sjednice skupštine održane 20.10.2021. g.
 4.        Donošenje odluke o davanju razrješnice direktoru Zagorskog vodovoda d.o.o. Mariu Mihoviliću, za proteklo mandatno razdoblje,
 5.        Donošenje odluke o izboru i imenovanju direktora Zagorskog vodovoda d.o.o.,
 6.        Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora
 7.        Razno

 

Na navedenoj sjednici Skupštine, doneseni su sljedeći zaključci:

 

 1.        Otvorena je sjednica te je utvrđeno je da postoji kvorum za održavanje sjednice.
 2.        Usvojen je predloženi dnevni red.
 3.        Usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice.
 4.        Donesena je odluka o davanju razrješnice direktoru Zagorskog vodovoda d.o.o. Mariu Mihoviliću, za proteklo mandatno razdoblje,
 5.        Donesena je Odluka o izboru i imenovanju direktora Zagorskog vodovoda d.o.o.,
 6.        Donesena je Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora
 7.        Nije bilo pitanja niti prijedloga

 

 

DANA 20. LISTOPADA 2021. GODINE, S POČETKOM U 10:00 SATI, U OBJEKTU VODOSPREME ZABOK, UL. IVANA I CVIJETE HUIS 20A, ZABOK, ODRŽANA JE SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. SA SLJEDEĆIM DNEVNIM REDOM:

1.       Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma

2.       Usvajanje predloženog dnevnog reda

3.       Usvajanje zapisnika sa sjednice skupštine održane 24.06.2021. g.

4.       Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora

5.       Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Zagorskog vodovoda d.o.o.

6.       Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Zagorskog vodovoda d.o.o.

7.       Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora

8.       Donošenje Odluke o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora

9.       Informacija o aktualnom javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga uredbe o uslužnim područjima

10.     Razno

Na navedenoj sjednici Skupštine, doneseni su sljedeći zaključci:

 

1.      Otvorena je sjednica te je utvrđeno je da postoji kvorum za održavanje sjednice.

2.      Usvojen je predloženi dnevni red.

3.      Usvojen je zapisnik sa sjednice skupštine održane 24.06.2021. g.

4.      Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora skinuto je s dnevnog reda.

5.      Donesena je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Zagorskog vodovoda d.o.o.

6.      Donesena je Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora Zagorskog vodovoda d.o.o.

7.      Donesena je Odluka o izmjeni Društvenog ugovora,

8.      Donesena je Odluka o usvajanju potpunog teksta Društvenog ugovora,

9.      Skupština je primila na znanje informaciju o aktualnom javnom savjetovanju o Ncrtu prijedloga uredbe o uslužnim područjima.

10.    Direktor je dao informaciju o pregovorima koji se vode s Gradom Zaprešićem oko nagodbe u devet sporova koji se vode pred sudom.

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh