Naslovnica / O nama / Sjednice Skupštine društva

DANA 28. PROSINCA 2017. GODINE ODRŽANA JE SKUPŠTINA DRUŠTVA. NA SKUPŠTINI SU DONIJETE SLJEDEĆE ODLUKE:

 • Naloženo je Nadzornom odboru trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. osnivanje revizorskog odbora te je određena naknada za rad angažiranog vanjskog stručnjaka
 • Dopunjena je Odluka Skupštine od dana 03.06.2002. g., kojom je utvrđena naknada za rad predsjednika, zamjenika i članova Nadzornog odbora te predsjednika Skupštine.
 • Donesena je Izmjena plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu
 • Donesen je Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2018. godinu.

DANA 03. STUDENOGA 2017. GODINE ODRŽANA JE SKUPŠTINA DRUŠTVA. NA SKUPŠTINI SU DONIJETE SLJEDEĆE ODLUKE:

 • Donesena je odluka o podjeli poslovnog udjela Općine Tuhelj u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o.
 • Izmjenjen je Društveni ugovor trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o. na način da određuje da se temeljni kapital, umjesto dosadašnjih 25, sastoji od 26 poslovnih udjela
 • Prihvaćen je potpuni tekst Društvenog ugovora trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o.
 • Članu društva – Općini Tuhelj, dana je suglasnost za prijenos poslovnog udjela Općini Desinić.
 • Dana je suglasnost za pristupanje novog člana – Općine Desinić
 • Predsjednikom Nadzornog odbora trgovačkog društava Zagorski vodovod d.o.o., imenuje se Jurica Krleža.
 • Dana je razrješnica Mariu Mihoviliću, dipl.ing.stroj, direktoru trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o.
 • Donesena je odluka o imenovanju Maria Mihovilića, dipl.ing.stroj., direktorom trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o.
Vrh