Naslovnica / O nama / Sjednice Skupštine društva

DANA 26. LIPNJA 2020. GODINE, S POČETKOM U 10:00 SATI, U OBJEKTU VODOSPREME ZABOK, UL. IVANA I CVIJETE HUIS 20A, ZABOK, ODRŽANA JE SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. SA SLJEDEĆIM DNEVNIM REDOM:

 

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
 2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
 3. Usvajanje zapisnika sa sjednice skupštine održane 23.12.2019. g.,
 4. Podnošenje Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2019. godinu:

 -        Izvješće poslovodstva

-        Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća poslovodstva od strane ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o.

-        Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema sukladno člancima 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.) za 2019. godinu od strane ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o.

 1. Podnošenje Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu
 2. Donošenje:

-        Odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Društva za 2019. sa svim prilozima koji su predmet Izvješća

-        Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu,

-        Odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu

-        Odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora “REVIZOR TIM d.o.o.“ Zabok o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu, Izvješća poslovodstva i Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema člancima 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.) za 2019. godinu

-        Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu      

 1. Imenovanje revizorske kuće za obavljanje usluge revizije  godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o., Zabok za 2020. godinu i revizije godišnjih financijskih Izvještaja za 2020. godinu prema člancima 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.)
 2. Razrješenje predsjednika Skupštine Društva zbog isteka mandata prema Društvenom ugovoru,
 3. Odluka o izboru i imenovanju predsjednika Skupštine Društva,
 4. Pitanja i prijedlozi.

 

Na navedenoj sjednici Skupštine, doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Otvorena je sjednica te je utvrđeno je da postoji kvorum za održavanje sjednice.
 2. Usvojen je predloženi dnevni red.
 3. Usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice.
 4. Podneseno je Godišnje izvješće o poslovanju Društva za 2019. godinu:

-        Izvješće poslovodstva

-        Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća poslovodstva od strane ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o.

-        Izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema sukladno člancima 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.) za 2019. godinu od strane ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o.

5. Podneseno je izvješće o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu

6. Donesene su sljedeće Odluke:

-        Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća Društva za 2019. sa svim prilozima koji su predmet Izvješća

-        Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu,

-        Odluka o raspodjeli dobiti za 2019. godinu

-        Odluka o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora “REVIZOR TIM d.o.o.“ Zabok o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu, Izvješća poslovodstva i Izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja prema člancima 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ br. 66/19.) za 2019. godinu

-        Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu      

 1. Donesena je odluka o Imenovanju revizorske kuće “REVIZOR TIM d.o.o.”, Zabok, za obavljanje usluge revizije  godišnjih financijskih izvještaja trgovačkog društva Zagorski vodovod d.o.o., Zabok za 2020. godinu i revizije godišnjih financijskih Izvještaja za 2020. godinu prema članku 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama  (NN 66/19.).
 2. Razriješen je predsjednik  Skupštine Društva zbog isteka mandata prema Društvenom ugovoru.
 3. Donesena je Odluka o izboru i imenovanju predsjednika Skupštine Društva.
 4. Nije bilo pitanja niti prijedloga

DANA 23. PROSINCA 2019. GODINE, S POČETKOM U 10:00 SATI, U OBJEKTU VODOSPREME ZABOK, UL. IVANA I CVIJETE HUIS 20A, ZABOK, ODRŽANA JE SKUPŠTINA TRGOVAČKOG DRUŠTVA ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. SA SLJEDEĆIM DNEVNIM REDOM:

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
 2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
 3. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice,
 4. Donošenje I. izmjene Poslovnog plana za 2019. godinu

I. izmjena Financijskog plana za 2019. godinu,

I. izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,

I. izmjena Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,

 1. Donošenje Poslovnog plana za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

Financijski plan za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

Plan održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

Okvirni plan radnih mjesta za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

 1. Donošenje Odluke o socijalnoj cijeni vodne usluge
 2. Pitanja i prijedlozi.

 

Na navedenoj sjednici Skupštine, doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Otvorena je sjednica te je utvrđeno je da postoji kvorum za održavanje sjednice.
 2. Usvojen je predloženi dnevni red.
 3. Usvojen je zapisnik sa prethodne sjednice.
 4. Donesena je I. izmjena Poslovnog plana za 2019. godinu

-  I. izmjena Financijskog plana za 2019. godinu,

-  I. izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,

-  I. izmjena Plana održavanja komunalnih vodnih građevina za 2019. godinu,

 1. Donesen je Poslovni plan za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

Financijski plan za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

Plan održavanja komunalnih vodnih građevina za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

Okvirni plan radnih mjesta za razdoblje 01.01.2020. – 31.12.2023.

 1. Donesena je Odluka o socijalnoj cijeni vodne usluge
 2. Nije bilo pitanja niti prijedloga

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh