Naslovnica / O nama / Sjednice Skupštine društva

DANA 30. LIPNJA 2017. GODINE ODRŽANA JE SKUPŠTINA DRUŠTVA. NA SKUPŠTINI SU DONIJETE SLJEDEĆE ODLUKE:

  • Prihvaćeno je Godišnje izvješće o poslovanju Društva za 2016. godinu
  • Prihvaćeno je Izvješće ovlaštenog revizora REVIZOR TIM d.o.o., Zabok, o obavljenoj revizji godišnjih financijskih izvještaja, Izvješća poslovodstva i reviziji cijene vode za 2016. godinu.
  • Prihvaćeno  je Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu. 
  • Utvrđeni su temeljni financijski izvještaji za 2016. godinu i utvrđena je ostvarena neto dobit.
  • Ostvarena neto dobit za 2016. godinu u svoti od 49.509,06 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.
  • Razriješeni su dužnosti predsjednik Nadzornog odbora Gordan Šoban, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Valentina Vučković, te članovi Nadzornog odbora Ivica Crneković, Mirela Behin, Ernest Oremuš, Marijan Vrabec, Tomislav Haramustek i Helena Iveković.
  •  Imenovani su članovi Nadzornog odbora: Tomislav Haramustek, Ivana Novosel Špoljar, Krunoslav Klancir, Helena Sugnetić, Kristijan Kotarski, Mladen Županić, Mirela Behin, Siniša Širac. Za predsjednika Nadzornog odbora imenovana je Ivana Novosel Špoljar.

DANA 22. PROSINCA 2016. GODINE ODRŽANA JE SKUPŠTINA DRUŠTVA. NA SKUPŠTINI SU DONIJETE SLJEDEĆE ODLUKE

  • Prihvaćena je Odluka Općinskog vijeća Općine Budinščina o prijenosu komunalnih vodnih građevina javne vodoopskrbe.
  • Donesena je Izmjena plana gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2016. godinu
  • Donesen je Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2017. godinu.
Vrh