Naslovnica / Vijesti i obavijesti / Odluka o socijalnoj cijeni vodne usluge
30
pro

Odluka o socijalnoj cijeni vodne usluge

30.12.2019

  • Podijeli:

Obavještavamo korisnike da je od 01.01.2020. g. na snazi Odluka o socijalnoj cijeni vodne usluge kojom je određen postotak fiksnog i varijabilnog dijela cijene vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje koju plaćaju socijalno ugroženi građani, način ostvarivanja tog prava te način podmirivanja razlike do pune cijene. Narečena odluka dostupna je na internetskim stranicama Zagorskog vodovoda d.o.o.

Vrh