Naslovnica / Vijesti i obavijesti / Obavijest socijalno ugroženim građanima
14
stu

Obavijest socijalno ugroženim građanima

14.11.2018

  • Podijeli:

Obavještavamo građane  koji su korisnici primanja socijalne naknade Centra za socijalnu skrb da dostave potvrde ili rješenje o istome u Zagorski vodovod d.o.o.Zabok,  kako bi se obračun vodnih usluga za njihizvršio u skladu sa važećom Odlukom o cijeni vodnih usluga prema kojoj socijalno ugroženi građani plaćaju 60 % osnovne cijene za količinu isporučene vode.

 Cijena vodnih usluga za socijalno ugrožene građane uređena je odredbama Zakona o vodama (NN 153/09., 63/11., 130/11 ., 56/13., 14/14., 46/18.) i Uredbom o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva.

Temeljem odredbe članka 206. Zakona o vodama, tarifa vodnih usluga javne vodoopskrbe mora  sadržavati osnovnu cijenu vodne usluge i cijenu koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnove kućanstva. Pod socijalno ugroženim građanima smatraju se osobe koje svojim aktom utvrdi nadležni Centar za socijalnu skrb.

 S poštovanjem,

Vaš Zagorski vodovod d.o.o., Zabok

Vrh