Naslovnica / EU projekti / KK 06.4.2.27.0001 "Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar"

KK 06.4.2.27.0001 "Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar"

  • Podijeli:

Zagorski vodovod d.o.o. je, kao investitor projekta »Izgradnja sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sustava odvodnje Zabok i sustava odvodnje Zlatar«, a u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Hrvatskim vodama, dana 30.05.2018. g., u Zagrebu, potpisao Ugovor o sufinanciranju i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Riječ je o najvećem projektu vodnokomunalne infrastrukture na operativnom području Zagorskog vodovoda d.o.o., vrijednom 478.479.348 kuna (bez PDV-a), a koji obuhvaća (proširenje i) izgradnju sustava odvodnje Zabok i Zlatar (sustav Zabok 118 km, sustav Zlatar 54 km), te  izgradnju dvaju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Oroslavje, kapaciteta 36.940 ES i UPOV Zlatar Bistrica, kapaciteta 14.690 ES).

Područje projekta uključuje gradove Zabok, Oroslavje, Donju Stubicu i Zlatar te općine Veliko Trgovišće, Bedekovčinu, Sveti Križ Začretje, Mače, Stubičke Toplice, Gornju Stubicu, Mariju Bistricu, Zlatar Bistricu, Konjščinu i Lobor.

KORISNIK: ZAGORSKI VODOVOD D.O.O.                                                      

PARTNERI: GRAD ZABOK, GRAD OROSLAVJE, GRAD DONJA STUBICA, GRAD ZLATAR, OPĆINA BEDEKOVČINA, OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE, OPĆINA SVETI KRIŽ ZAČRETJE, OPĆINA MAČE, OPĆINA GORNJA STUBICA,OPĆINA STUBIČKE TOPLICE, OPĆINA ZLATAR BISTRICA, OPĆINA MARIJA BISTRICA, OPĆINA KONJŠČINA, OPĆINA LOBOR

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:  01.05.2018. – 30.06.2023.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  598.099.185,26 HRK

UKUPNI IZNOS PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA: 478.479.348,21 HRK

EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 321.355.962,44 HRK (67,16% prihvatljivih troškova)

SUFINANCIRANJE IZ NACIONALNIH SREDSTAVA: 157.123.385,77 HRK

  • MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE: 62.849.354,31 HRK
  • HRVATSKE VODE: 62.849.354,31 HRK
  • ZAGORSKI VODOVOD D.O.O.: 31.424.677,15 HRK

OPĆI CILJ:

Cilj projekta je ispunjenje zahtjeva Okvirne direktiva o vodama – Direktiva 2000/60/EZ  i Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ)  u aglomeraciji Zabok i aglomeraciji Zlatar kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

 

 

TEHNIČKI PODACI I AKTIVNOSTI:

Projektom je predviđena izgradnja ukupno 167,07 km novih gravitacijskih kolektora, 4,73 km novih tlačnih cjevovoda, 60 crpnih stanica, 53 preljeva i ostalih hidrauličkih građevina, 78 prijelaza i 5.875 priprema za kućne priključke. Sanacijom je obuhvaćeno 12,35 km kolektora (GK G.Stubica – Oroslavje). Predviđena je izgradnja postrojenja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda sustava odvodnje Zabok (PPOV Oroslavje), III. stupnja pročišćavanja, kapaciteta 36.940 ES-a s postrojenjem za solarno sušenje mulja te postrojenja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda sustava odvodnje Zlatar (PPOV Zlatar Bistrica), III. stupnja pročišćavanja, kapaciteta 14.690 ES-a.

Projekt se provodi kroz deset aktivnosti: Otkup zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa , Sanacija GK G.Stubica-Oroslavje: 12,35 km, Lot I. - Aglomeracija Zabok - Faza I, Lot II. - Aglomeracija Zabok - Faza II, Lot III. - Aglomeracija Zlatar - Faza I + Faza II, Izgradnja PPOV Oroslavje i PPOV Zlatar BIstrica, Oprema za održavanje sustava javne odvodnje i NUS, Nadzor, Upravljanje projektom, Promidžba i vidljivost.

OČEKIVANI REZULTATI:

  • povećati priključenost stanovništva na sustav javne odvodnje;
  • osigurati adekvatno pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
  • povećanje učinkovitosti i pouzdanosti  sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode (princip onečišćivač plaća).

Predviđeno je povećanje stupnja priključenosti stanovništva

- u aglomeraciji Zabok s 50% na 88% (uključujući i priključenje gospodarstva 100%), s dugoročnom mogućnošću priključenja gotovo svih korisnika (99%).

- u aglomeraciji Zlatar s 33% na 79 % (uključujući i priključenje gospodarstva 100%), s dugoročnom mogućnošću priključenja gotovo svih korisnika (99%).

 

 

MISIJA I VIZIJA ZAGORSKOG VODOVODA D.O.O.

Naša misija je: Bezuvjetno osiguravati stanovništvo i gospodarstvo zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju vrhunske kvalitete te prikupiti i pročistiti otpadne vode i vratiti ih u prirodne recipijente bez onečišćenja koje mogu ugroziti okoliš.

Naša vizija je: biti među vodećim poduzećima u Hrvatskoj po kvaliteti pruženih usluga javne vodoopskrbe i prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda, na zadovoljstvo naših korisnika i svih zainteresiranih strana, bez narušavanja sklada prirode koja nas okružuje.

Vrh