Naslovnica / EU projekti / EN.2.1.17.-0031

EN.2.1.17.-0031

  • Podijeli:

Operativni program zaštita okoliša 2007-2013.

Projekt EN.2.1.17.-0031 „Izgradnja vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda d.o.o.- cjevovodi i objekti"

-izgradnja vodoopskrbnog sustava Lobor, Mače i Novi Golubovec-II faza, izgradnja vodospreme Zabok V=1500 m³, izgradnja i rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava vezano uz CS Gredice

-Cilj projekta je proširenje sustava vodoopskrbe na području koja istim nisu obuhvaćena te poboljšanje hidrauličkih karakteristika i funkcionalnosti sustava izgradnjom magistralnog cjevovoda, izgradnjom vodospreme i rekonstrukcijom vodoopskrbnog sustava.

Izgradnjom novog cjevovoda Lobor, Mače i Novi Golubovec u dužini od 15 903,64 m, dvije vodospreme i crpne stanice će se omogućiti priključenje za 4737 stanovnika koji se koriste bunarskom vodom upitne kvalitete, odnosno omogućavanje korištenja zdravstveno ispravne vode, omogućiti uvođenje lokalnih vodovoda u sustav javne vodoopskrbe

Izgradnjom nove vodospreme V=1500 m3 će se omogućiti poboljšanje opskrbe za oko 50 000 stanovnika, smanjit će se troškovi za struju jer će se novoizgrađena vodosprema puniti gravitacijski, dok je postojeće rješenje predviđalo punjenje putem pumpi, u sustav će se dovoditi voda koja je kvalitetnija i jeftinija.

Rekonstrukcijom cjevovoda uz CS Gredice u dužini od 17 664 m će se omogućiti smanjenje gubitaka vode na mreži jer će se zamijeniti postojeće cijevi od azbest cementa, smanjiti prekidi u opskrbi vodom i omogućiti poboljšanje opskrbe za oko 50 000 stanovnika.

-ukupna vrijednost projekta je 43.306.474,14 kn, od čega iznos koji sufinancira EU iznosi 29.023.123,86 kn.

-razdoblje provedbe projekta: srpanj 2016. – prosinac 2016.

-kontakt osoba za više informacija:

Mladen Puclin, dipl.ing.građ.,

email:mladen.puclin@zagorski-vodovod.hr,

telefon:049/588-645

www.strukturnifondovi.hr

   Radno vrijeme - radnim danom od 7:00 - 15:00 sati                             Rad s korisnicima (sala za korisnike) - radnim danom od 08:00 do 14:00 sati, sa dnevnom stankom  od 10:00 do 10:30 sati

Vrh